Inženjersko tehnička podrška u industriji opreme za vertikalni transport

Komentari: 0

Industrija opreme za vertikalni transport je u poslednjih dvadesetak godina pretrpela ozbiljne promene. Velike kompanije koje su, između ostalog, proizvodile kranove (Ivo Lola Ribar iz Beograda, MIN Niš, Arsenije Spasić iz Zaječara, Bratstvo iz Subotice), ili više ne postoje ili nemaju kranove u svom proizvodnom programu.

Nedostatak zakonske regulative iz ove oblasti omogućio je da prodajom kranova, montažom i servisiranjem mogu da se bave i pravna i fizička lica, koja često ne zadovoljavaju ni minimum tehničkih kapaciteta.

Najčešći biznis model je da preduzeće koje proda kranove angažuje podizvođača za montažu i kasnije servisiranje u garantnom i nakon garantnog roka.

Podizvođač je najčešće preduzeće koje ima iskustva sa bravarskim radovima, ali ne poseduje inženjere i tehničare elektro struke, pa se u tu svrhu angažuje drugo preduzeće, ili fizičko lice, koje vrši povezivanje krana na elektro napajanje i puštanje u rad.

U slučaju da se nakon puštanja u rad pojave nepredviđeni tehnički problemi, često se dešava da nije moguće dobiti adekvatnu tehničku podršku u realnom vremenu i da se kašnjenje u završetku projekta meri u mesecima.

Kompanija Tecon Sistem, ekskluzivni partner kompanije Demag Cranes GmbH, je od početka zajedničkog nastupa na srpskom i tržištima u regionu, postavila potpuno drugačije standarde. S obzirom da Tecon sistem postoji već više od 25 godina i da je za sve to vreme imao projekte u različitim oblastima industrije, logično je bilo da je težište poslovanja stavljeno upravo na inženjersko tehničku podršku.

Deo postojeće tehničke službe se orijentisao na opremu za vertikalni transport, dok ostali mogu, ukoliko se pojavi potreba, da pomognu u realizaciji projekata. Na ovaj način, postoji mogućnost da se postojeći kapaciteti povećaju za 50%, odnosno, ukoliko su sve servisno-monterske ekipe zauzete, kapacitet se proširuje kombinovanim ekipama iz drugih odeljenja.

Na ovaj način, kompanija može da izađe u susret najrazličitijim zahtevima za montažu i servisiranje opreme za vertikalni transport (pre svega kranova i dizalica). Osim obučenih servisera, kompanija raspolaže sa 8 servisnih vozila i 2 mobilne automatizovane platforme za rad na visinama do 15m. Jedna od platformi je specijalna platforma sa prikolicom, koja se kači na servisno vozilo i omogućava da se potpuno opremljena ekipa pojavi, gde je potrebno, u roku od nekoliko sati. 

Deo kompanije koji neposredno prati inženjersko tehničku podršku, je magacin rezervnih delova. Za svu opremu koja je ugrađena od početka saradnje sa našim principalom, postoji kontigent neophodnih rezervnih delova, koji je skladišten u magacinu rezervnih delova.

Ukoliko se desi kvar na opremi koji nije moguće odmah otkloniti, automatizovani magacin Demag Cranes-a, u Wetter-u (Nemačka), ima u svakom trenutku preko 100 000 artikala na stanju. Poručivanje se vrši preko klijent aplikacije u SAP-u, a rok isporuke iz fabrike, je u istom danu za porudžbine do 12h, odnosno sutradan do 12h za porudžbine posle 12h. 

U skladu sa navedenim, jasno je da strateško opredeljenje kompanije, koje je formulisano u prvim godinama saradnje sa Demag-om, da se u osnovnu delatnost kompanije uvrsti i rekonstrukcija i modernizacija starih kranova.

Kompanija je u poslednjih 10 godina ostvarila veliki broj projekata vezanih za rekonstrukcije kranova različitih nosivosti i namena.

Rekonstruisani su i modernizovani standardni kranovi nosivosti od 5-50 t, ali i poluatomatski kranovi sa grabilicom za prenos rasutog tereta. 

Veliki broj projekata realizovanih u poslednjih nekoliko godina, kao i veliki broj tekućih projekta u oblasti projektovanja, montaže, servisiranja i modernizacije starih kranova su potvrda vizije kompanije, kao strateškog partnera kompanijama koje poseduju opremu za vertikalni transport materijala, u svim oblastima industrije.

Detaljnije informacije na: TECON Sistem d.o.o.
Antifašističke borbe 21b;11070 N. Beograd; Srbija
tel/fax: + 381 11 301 78 74, 311 66 50
e-mail: office@tecon.rs
www.tecon.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti