Inženjerska komora Srbije kreirala aplikaciju za pretragu podataka licenciranih inženjera, arhitekata, prostornih planera i licenciranih izvođača

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Inženjerska komora Srbije kreirala je aplikaciju za pretragu podataka licenciranih lica sadržanih u registrima, a detaljne informacije možete pogledati OVDE.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je stupio na snagu 12. februara 2020. godine, propisano je da se pravo na upotrebu profesionalnog naziva, odnosno pravo na obavljanje stručnih poslova utvrđenih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, stiče upisom aktivnog statusa u Registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i Registar licenciranih izvođača, na osnovu važeće polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Sva licencirana lica mogu da izvrše uvid u registre i provere svoj status OVDE, navedeno je na sajtu Komore.

U skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za odgovorna lica i registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera, u slučaju izmene, odnosno dopune drugih podataka sadržanih u Registru zahtev za ažuriranje podataka podnosi se odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

U slučaju promene ličnih podataka, onlajn zahtev možete popuniti OVDE.

Obrazac je nakon preuzimanja neophodno odštampati, potpisati i skeniranog poslati na adresu elektronske pošte: izmeneadresa@ingkomora.rs

 

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti