INTEGRITET PAKOVANJA I POSLOVANJA

Komentari: 0

Trenutni period kroz koji industrija prolazi, prevazići će samo oni koji uz sebe imaju partnere od poverenja na koje se mogu osloniti da nastave sa razvojem i istraživanjem. Aneolia je jedna od tih kompanija, prati i učestvuje u izradi standarda sa međunarodnim ekspertima i daje svoj doprinos kroz 30-godišnje iskustvo u proizvodnji instrumenata za kontrolu integriteta pakovanja.

Analiza i razumevanje metroloških podataka su ključni za donošenje odluka u današnjoj proizvodnji.

Prilikom pakovanja prehrambenih proizvoda, trendovi su bezbednost hrane, smanjenje škarta proizvoda, ali i smanjenje škarta materijala za pakovanje zbog ekologije i ušteda.

PREDNOSTI

Aneolia instrumenti pomažu da se:

• Obezbedi kvalitetan var pakovanja, kako bi proizvod izdržao rok trajanja sa željenim kvalitetom

• Kontroliše koncentracija gasovau MAP pakovanjima, kako bi se optimizovali troškovi

• Odabere adekvatan materijal za pakovanje i tehnologija mašine za pakovanje spram zahteva ekologije, cene materijala, brzine pakovanja i produženjem roka trajanja proizvoda

Na liniji pakovanja, tehnolog se brine o kvalitetu i jačini vara, koncentraciji gasova u slučaju pakovanja u modifikovanoj atmosferi, a sve kako bi obezbedio higijenski ispravan proizvod željenog roka trajanja na tržištu.

Nije dovoljno samo se osloniti na propusnost kroz film, jer većina problema nastaje usled defekata tokom procesa pakovanja i samog proizvoda. 

Menadžeri kontrole kvaliteta i bezbednosti hrane takođe žele da limiti raju svaku mogućnost propagacije neželjenih materija u pakovanje tokom transporta, skladištenja ili stajanja proizvoda na polici.

REŠENJA

Analizom podataka o postojanju i veličini defekta na pakovanju (leak rate) dobijenih sa instrumenta, pogotovo u kombinaciji sa analizatorom gasova O2/CO2, se u potpunosti može obezbediti visok kvalitet proizvoda, i na vreme reagovati u slučaju potrebe za promenom na proizvodnoj liniji.

Osetljivost instrumenta od samo 5 mikrona pruža mogućnost za rad i sa najosetljivijim proizvodima, a ROI je veoma brz kroz smanjenje škarta proizvoda i materijala za pakovanje.

Velika baza instaliranih instrumenata u kompanijama koji su lideri u svojim granama industrije, internacionalni patenti i priznanja su garant kvaliteta i preporuka za saradnju.

Kompanija MOS d.o.o. je Aneolia partner za ovaj region, i pružiće stručnu podršku i dati pravo rešenje za Vaš proizvod i pakovanje.

Pošaljite nam uzorke vaših proizvoda na besplatno testiranje, kako bi dobili izveštaj o integritetu vašeg pakovanja u ovom momentu i kako ga možete poboljšati , ali i smanjiti troškove proizvodnje ubuduće

Ovlašćeni partner za CEE, Rusiju i Tursku
MOS d.o.o.

Cvećarska 28, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 (0)21 545 141
info@mosdoo.rs
www.mosdoo.rs

 

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti