INSA - SINONIM ZA KVALITET

Komentari: 0

AUTOMATSKO OČITAVANJE POMOĆU ADO GSM2 wMBus UREĐAJA

INSA nudi očitavanje velikog broja vodomera uz pomoć ADO GSM2 wMBus uređaja i ADO868 wMBus modula na vodomerima koji se nalaze u šahtovima.

ADO GSM2 uređaji se postavljaju na električne stubove i na predefinisani termin prikupljaju podatke sa vodomera i snimaju podatke u memoriju.

U definisano vreme, ADO GSM2 uređaji šalju prikupljene podatke na e-mail server putem GSM mreže( sim kartica) odakle ih dalje preuzima INSA softver i pohranjuje u bazu podataka.

Svaki ADO GSM2 wMBus uređaj može prikupljati stanja sa najviše 16 vodomera

ADO868 wMBus

ADO868 wMBus je uređaj namenjen bežičnom očitavanju kućnih, industrijskih i kombinovanih vodomera.

Uređaj poseduje integrisane induktivne senzore za direktnu ugradnju na vodomer. Uređaj se odlikuje velikom izlaznom snagom.

Radnja frekvencija uređaja je 868.95 Mhz. Uređaj se koristi za očitavanje merila kod standardnih i ekstremnih situacija.

Uređaj ADO868 wMBus je pogodan za postavljanje u šahtove a domet (u zavisnosti od uslova) može biti od 10 do 300m oko šahta.

U slučajevima optičke vidljivosti, domet uređaja može premašiti i 1000m, a očitavanje je moguće i iz šahtova koji su ispunjeni vodom.

Kvalitetno kućište i silikonska ispuna obezbeđuju IP68 nivo zaštite elektronskih komponenti unutar modula, tako da uređaj može funkcionisati u svim vremenskim uslovima i potpuno je zaštićen od uticaja temperature i vlage, čak i kad je potopljen u vodi. Induktivni senzori onemogućavaju ometanje uređaja i očitavanja i mogućnost zloupotrebe.

ADO868 wMBus uređaj napravljen je u skladu sa evropskim standardom EN13757 (Wireless M-Bus, OMS).

ADO RF/LoRA VENTIL

ADO RF/LoRa Valve je ventil namenjen automatskom daljinskom zatvaranju i otvaranju gde se komanda "zatvori/otvori" šalje bežično, tj. radijskim putem.

Ventil ima rasprostranjenu primenu u sistemima za snabdevanje vodom i gasom, u industriji, prehrambenoj industriji, kao i sistemima za navodnjavanje.

Ventil se može koristiti za kontrolu protoka bilo kojeg fluida, pod uslovm da nije hemijski agresivan, da njegova temperatura prelazi 90C i pritisak od 10 bara.

Ventili se izrađuju u standardnim veličinama DN15 do DN50.

Koriste sopstven LiSOCl2 baterijsko napajanje (3,6V), kojie omogućava cca 800 "zatvori/otvori" ciklusa.

VVM VIŠEMLAZNI VODOMER SA MOKRIM MEHANIZMOM (VERTIKALNI TIP)

Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40oC i pritiska do 16 bara.

Višemlazni propelerni INSA proizvodi uskladu su sa MID direktivom 2014/32/EU.

Karakteriše ih mehanizam sa brojčanikom koji se ceo nalazi u vodi, prilagođen je za daljinsko očitavanje na bazi AMR tehnologije koja se sastoji od impulsnog davača na litarkoj kazaljci, a na brojčaniku vodomera se nalazi zaštitni hologram sa serijskim brojem.

WP-D WOLTMAN VODOMER – HORIZONTALAN

Ova klasa vodomera se koristi za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika.

Karakterišu ga suvi mehanizam i magnetni prenos, vakumirani brojčanik koji eliminiše zamagljivanje i olakšava čitanje.

Za stalne i pouzdane karakteristike izabrani su visoko kvalitetni materijali, a tačnost merenja je u skladu sa Direktivom 2004/22/EC.

Pri minimalnom toku ovaj vodomer ima mali gubtak, a univerzalni registar odvaja se i skida bez skidanja vodomera sa cevovoda, što omogućava veoma lako održavanje i zamenu.

Klasa tačnosti "B", dok mehanizam može biti opremljen indukstivnim ili sa reed kontaktom za opciju daljinskog očitavanja.

Akcionarsko društvo “INSA” - Industrija Satova, Zemun
Tršćanska br.21, 11080 Beograd-Zemun
Telefon: + 381 11 2612 422
+ 381 11 3713 606
+ 381 11 3713 607
Fax: + 381 11 2614 330
E-mail: info@insa.rs
www.insa.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti