Insa ADO SISTEM - žično i kombinovano daljinsko očitavanje merila

Komentari: 0

Žično daljinsko očitavanje podrazumeva prikupljanje podataka sa mernih mesta - vodomera putem kabla (žična veza). Moduli su žičanim putem povezani sa nekim od uređaja koji skladišti ili distribuira podatke dalje.

Postoje dva ti pa prenosa podataka kablom:

• M-Bus rešenje

• PULSE prosleđivanje impulsa sa vodomera bilo kom od uređaja koji prepoznaju i broje impulse (Scada, PLC, ADO Terminal ili neki drugi uređaj). Insa ADO uređaji za žično očitavanje imaju sopstveno baterijsko napajanje. Kao i kod ostalih ADO uređaja, radi se o LiSOCl2 baterijama namenjenim specijalno za korišćenje u telemetriji. U žičanom povezivanju koriste se najkvalitetniji kablovi sa silikonskom zašti tom, otporni na sve vremenske uslove.

Svi Insa moduli za žično daljinsko očitavanje poseduju IP68 zašti tu i u potpunosti su otporni na vlagu i temperature u opsegu -250C do +800C.

 

INSA takođe nudi kompletna softverska rešenja za žično očitavanje merila.

Kod kombinovanog očitavanja koristi mo žične i bežične ADO uređaje. Zajedno čine automatsko očitavanje velikog broja merila. Korišćenjem ADO Gateway uređaja pravi se „VEZA” između bežičnih uređaja i nekog već postojećeg žičnog sistema, tako da se podaci npr. sa već postojeće M-Bus mreže mogu koristi ti istovremeno sa podacima iz neke bežične mreže na ADO Terminal uređaju koji će dalje vršiti prikaz ili distribuciju podataka na udaljeni server ili računar.

Kombinovano očitavanje primenjuje se kod situacija gde treba spojiti već dve postojeće mreže, žičnu i bežičnu ili kod situacija gde je potrebno napraviti žičnu mrežu ali je iz tehničkih razloga nemoguće razvući kablažu do svih mernih mesta, pa se nedostupni uređaji moraju očitavati bežičnim putem.

ADO GATEWAY

ADO Gateway uređaj namenjen je za automatsko radijsko očitavanje bežičnih ADO uređaja. Uređaj se fiksno montira u ormar ili na zid u dometu ado uređaja koji se očitavaju. Posredstvom klasičnog mrežnog UTP kabla (klasa 5), ADO Gateway uređaj se povezuje na ADO Terminal uređaj koji se podešava da automatski vrši prozivanje i očitavanje uređaja.

Takođe, korišćenjem razdelnika ili rutera, ADO Gateway moguće je povezati direktno na desktop računar odakle se može vršiti ručno ili automatsko očitavanje podataka.

 

RF/M-BUS VENTILI

ADO RF Valve je ventil namenjen automatskom daljinskom zatvaranju i otvaranju, gde se komanda zatvori/otvori šalje bežično, tj. radijskim putem ili putem kabla, odnosno kroz M-Bus mrežu. Ventil ima rasprostranjenu primenu u sistemima za snabdevanje vodom i gasom, industriji, prehrambenoj industriji kao i sistemima za navodnjavanje. Ventil se može koristiti za kontrolu protoka bilo kojeg fluida, pod uslovom da nije hemijski agresivan, da njegova temperatura ne prelazi 900C i pritisak od 10 bara.

Ventili se izrađuju u standardnim veličinama DN15 do DN50. Koriste sopstveno baterijsko napajanje (3,6V) koje omogućava cca 800 zatvori-otvori ciklusa. Kod M-Bus Ventila baterija se nakon zatvaranja/otvaranja ventila dopunjava iz M-Bus mreže, te je životni vek baterije praktično neograničen.

Akcionarsko društvo "INSA" - Industrija Satova, Zemun

info@insa.rs

www.insa.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti