INDUSTRIJA PAKOVANJA I NOVI KONCEPT RAZVOJA

Komentari: 0

Automatizacija procesa pakovanja je imperativ svih industrija visokih proizvodnih kapaciteta. Iskustva kompanije StanTech na udaljenim i vrlo zahtevnim tržištima, ali i u regionu i Evropi, su značajna za sagledavanje trendova u oblasti industrije pakovanja.

Razvojni planovi u Evropi se odražavaju i na trendove i novitete u svakoj pojedinoj kompaniji na svim tržištima.

U INDUSTRIJI broj 97 smo preneli reč stručnjaka o temi INDUSTRIJA 5.0 i pratimo temu, jer se odražava na poslovne odluke menadžmenta koje definišu pravac razvoja svake kompanije.

StanTech je kompanija koja posluje na različitim udaljenim tržištima i svaki projekat je jedno novo i vredno iskustvo.

Razgranata distributivna mreža (od Južne Amerike, SAD, Španije i Portugala, Francuske, Belgije, na istok od Pribaltičkih zemalja, Rusije, Kazahstana, Jermenije, UAE, Turske...sa najnovijim iskustvima u severnoj Africi) stiču projekte sa neverovatno sličnim zahtevima klijenata: efikasnost, fleksibilnost, ušteda u prostoru, uštede u ceni ambalažnog materijala, modularna rešenja, ušteda energije, smanjenje učešća operatera, održavanje na daljinu!

Zahtevi se ispunjavaju i to u visokim kapacitetima!

Kako se kapaciteti povećavaju u cilju postizanja rezultata u nemilosrdnoj tržišnoj utakmici, automatizacija koja obuhvata i robotizaciju, procesa pakovanja i paletizacije proizvoda postaje neophodnost, ali i sve zahtevnija kategorija.

DA BI SE OSTVARILI, REALNI PROJEKTI ZAHTEVAJU NOVA REŠENJA U AUTOMATIZACIJI PROCESA PAKOVANJA.

StanTech učestvuje u dešavanjima u ovoj oblasti i svojim rešenjima.

Prezentuje svoja rešenja na svetskim sajmovima, učestvuje u nemilosrdnoj tržišnoj utakmici ravnopravno sa svetskim kompanijama na sajmovima PackExpo (Las Vegas u septembru ove godine), Dubai (novembar), AgroProdMash (oktobar), a početkom ove godine na sajmovima u Poljskoj, Španiji i prezentacije u USA.

Ovaj segment poslovanja je neophodan u radu sa razvijenom distributivnom mrežom.

Kako bi se prikazale novosti u opremi koja se konstruiše i proizvodi u StanTech timu, potrebno je poređenje ali i povezivanje sa kompanijama koje su partneri i bitno utiču na kvalitet rešenja.

StanTech se opredelio za partnerski rad i rešenja bazirana na upravljanju svetskog brenda broj jedan Allan Bradley.

Allan Bradly upravljanje je u uslovima nedostatka elektro komponenti pokazao bolju fleksibilnost od drugih vodećih brendova. Kad su integracije robota rešenje koje daje pravi odgovor, partnerstvo sa FANUC-om je odluka koja je donela najbolje rezultate.

StanTech projektuje i proizvodi automatske sisteme uvodeći nove elemente koji bitno menjaju i podižu nivo tehničkih rešenja.

Neki od tih novosti su: Vakuum konvejeri koji donose benefite u zoni održavanja, trajnost , buke, udobnost , pouzdanost .

Modularna rešenja u StanTech dizajnu su dala veoma dobre rezultate u smislu fleksibilnosti , ali još važnije je uštede u prostoru u fabrikama.

Jednostavnost upotrebe dovodi do smanjenja broja i nivoa obrazovanja operatera.

Asistencija na daljinu je standardni deo opreme automatskih sistema. Savremena oprema mora da bude praćena i dijagnostika se radi uspešno bez pokretanja servisnog tima na put.

Pravilna i pravovremena aktivnost na redovnom tehničkom održavanju je uslov za dugotrajan i pouzdan rad!

Taj deo je veoma jasno istaknut u dokumentaciji koja prati isporučenu opremu, ali je i važan deo prezentacije i obuke u prostoru kupaca.

Zajednička briga o opremi u radu je formula uspeha i redovne proizvodnje.

DA BI SE POSTIGLI VEOMA VISOKO POSTAVLJENI ZAHTEVI, DOBRA TEHNIČKA PODRŠKA JE NEOPHODNOST I USLOV RADA

Automatska promena formata na liniji koja proizvodi i pakuje je sve češći zahtev i prerasta u neophodnost sa sve manjim mogućnostima klijenata da obezbede pouzdanu i stručnu podršku operatera.

Pored nedostatka radnika, veoma je važno i vreme koje je na raspolaganju za promenu formata pakovanja.

Zahtev da se pređe na drugi format pakovanja u roku od jednog minuta je ostvaren i isporučen u velikom broju projekata, kako američkim klijentima, tako i kompanijama u regionu.

Ovo ukazuje, još jednom, da biznis ima ujednačene zahteve na svim tržištima, bez obzira na region ili kraj sveta gde se posluje!

Automatski sistemi pakovanja i paletizacije imaju pozitivan odraz na radno okruženje i ljude u fabričkim halama.

Olakšan posao fizički, smanjena beskrajna ponavljanja radnih operacija, nivo buke smanjen, podignut ukupan nivo radnih uslova – sve ovo su prateći efekti automatizacije procesa pakovanja i paletizacije.

StanTech je u prethodnih par godina realizovao brojne projekte koji ispunjavaju zahteve velikih kako regionalnih tako i multinacionalnih kompanija u svim gore navedenim aspektima.

Tako je realizovano kartoniranje 800 proizvoda u minuti, automatska promena formata na 400 proizvoda i 40 kutija u minuti, vrlo dinamične paletizacije na velikom broju radnih paletnih pozicija, sa isporukama kutija u dolasku randomski, automatsko podešavanje mašine za zatvaranje kutija različitih dimenzija u dolasku...

Primeri su brojni, a rešenja su u rangu sa svetskim isporučiocima opreme, što daje posebno svetlo ka domaćem inženjeringu i kreiranim rešenjima.

Časopis INDUSTRIJA predstavlja rezultate i iskustva domaćeg proizvođača automatskih sistema, integratora robotskih jedinica u različitim zonama proizvodnih procesa, kao i donosioca novih trendova sa svetskih sajmova i tržišta koja vode glavnu
reč u postavljanju novih razvojnih trendova.

StanTech je kompanija koja svoje automatske sisteme kreira, konstruiše, proizvodi i integriše, instalira u brojnim proizvodnim pogonima u celom svetu.

Taj dah svetskih trendova je važan i nama je zadovoljstvo da smo u prilici da svoju čitalačku publiku obavestimo o trenutnim dešavanjima…

StanTech doo
Prhovačka 161,
22310 Šimanovci,
Srbija
office@stantech.rs
www.stantech.rs


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti