ICCE WAC - Web Access and Control - Nadzor i kontrola distribuiranih sistema vodosnabdevanja

Komentari: 0

ICCE WAC (Web Access and Control) je namenjen za nadzor i upravljanje distributivnim objektima vodovodnih sistema, uključujući: distributivnu mrežu, crpne stanice i rezervoare, bunare i izvorišta, kao i ostale distribuirane RTU sisteme.

ICCE nudi kompletno rešenje na jednom mestu koje podrazumeva:

• Izradu projektnog rešenja,

• Instalaciju i podešavanje opreme na objektu,

• Izradu Web aplikacije koja je prilagođena i za upotrebu na mobilnom uređaju (telefonu / tabletu),

• Iznajmljivanje servera i postavljanje aplikacije na web,

• Održavanje sistema 24/7,

• Neophodne obuke.

Za uspešnu implementaciju web sistema za nadzor i kontrolu na mernom mestu je potrebno instalirati sledeću opremu: protokomer, merač pritiska i transmiter protoka sa Data Loggerom i 3G modemom.

Web aplikacija je zamišljena tako da komunicira sa Data Loggerima i da izvrši očitavanje jednom u toku 24h. Prikupljeni podaci se po potrebi mogu eksportovati u Excel, Word ili Pdf dokument sa prethodno odabranim vremenskim periodom (dnevni, mesečni, godišnji ili zadati period vremena).

ICCE je inženjering kompanija specijalizovana za isporuku elektro opreme i sistema za automatizaciju industrijskih i infrastrukturnih objekata po sistemu ključ u ruke.

Ponuda obuhvata projektovanje, proizvodnju ormana za srednji i niski napon i elektro-motorni pogon, razvoj PLC i SCADA softvera, montažu i puštanje u rad.

ICCE je kompanija koja pruža kvalitetan, odgovoran i visok tehnički nivo opreme i usluga na svakom projektu.

Posvećena je ostvarivanju kvalitetne dugoročne poslovne saradnje i teži da konstantno unapređuje odnose sa svojim klijentima, radeći zajedno sa njima u cilju postizanja najkvalitetnijih rešenja.

Primenom web sistema za nadzor i kontrolu postiže se:

• Ušteda vremena i novca za konstantan monitoring i menadžment,

• Brže i jednostavnije otkrivanje potencijalnog mesta kvara na vodovodnoj mreži,

• Nepotrebno ulaganje u vlastiti kontrolni centar (server, sistemski softver, ...),

• Veće mogućnosti analiziranja i planiranja,

• Jednostavna implementacija i održavanje,

• Mali troškovi eksploatacije sistema.

ICCE je inženjering kompanija specijalizovana za isporuku elektro opreme i sistema za automatizaciju industrijskih i infrastrukturnih objekata po sistemu ključ u ruke.

Ponuda obuhvata projektovanje, proizvodnju ormana za srednji i niski napon i elektro-motorni pogon, razvoj PLC i SCADA softvera, montažu i puštanje u rad.

ICCE je kompanija koja pruža kvalitetan, odgovoran i visok tehnički nivo opreme i usluga na svakom projektu.

Posvećena je ostvarivanju kvalitetne dugoročne poslovne saradnje i teži da konstantno unapređuje odnose sa svojim klijentima, radeći zajedno sa njima u cilju postizanja najkvalitetnijih rešenja.

ICCE IS AN ELECTRICAL EQUIPMENT, PROCESS CONTROL AND AUTOMATION SYSTEMS PROVIDER

WE BUILD EFFICIENT INDUSTRIES

ICCE d.o.o.
Oblakovska 21, 11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 3691 690
Fax: +381 11 3691 777
office@icce.rs | www.icce.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti