HYGIENIC DESIGN – IZAZOV ZA DIZAJNERE I MAŠINSKE INŽENJERE

Komentari: 0

Razgovarali smo sa gospodinom Aleksandrom Popovićem, iz kompanije ELESA+GANTER® koji nam je predstavio sistem Hygienic Design, kako funkcioniše i sve prednosti ovog sistema.

Časopis Industrija: Visoki higijenski zahtevi u mnogim sektorima, od prehrambene industrije do proizvodnje boja i lakova, stalno postavljaju nove izazove pred dizajnere i mašinske inženjere.Treba izbegavati kontaminaciju i izvore infekcije.

Istovremeno, proizvodi se proizvode bez ili barem sa najmanjom mogućom količinom konzervansa bez negativnog uticaja na njihov rok trajanja. Šta to znači za proizvođače normiranih delova?

Aleksandar Popović: Da bi ovo uspelo, potrebni su posebni zahtevi za sve delove mašine ili sistema. Ovo važi i za normirane delove kompanije Elesa+Ganter.

Takozvani sistem Hygienic Design pri tome garantuje najveću bezbednost. Samo oni čiji su proizvodi sertifikovani ih mogu zvati i HD.

Tela za sertifikaciju, kao što su evropski EHEDG (European Higienic Engineering & Design Group) ili 3A (3-A-Sanitary Standards), nezavisna neprofitna organizacija u SAD, posvetila su se ovoj temi i definisala detaljne zahteve i uslove.

Časopis Industrija: Koje stvari se moraju uzeti u obzir tokom izgradnje da bi normirani deo mogao biti sertifikovan kao HD?

Aleksandar Popović: Prilikom projektovanja i izgradnje, posebno se mora obratiti pažnja na sledeće stvari:

- Upotreba materijala koji se lako čiste ili u idealnom slučaju imaju higijenski aktivna svojstva

- Zaptivke bez mrtvog prostora

- Higijenski zaptivni materijal

- Konstruktivna udaljenost do proizvedenog proizvoda

- Visok kvalitet površine ispod 0,8 mikrona

Časopis Industrija: Čak i najmanji radni element mora da ispuni sve ove zahteve, što znači da je projektantski napor višestruko složeniji i skuplji. Kako Elesa+Ganter ovde podržava svoje kupce?

Aleksandar Popović: Kompanija Elesa+Ganter je sebi postavila zadatak da projektantima i mašinskim inženjerima pruži najbolju moguću podršku u njihovom radu. Logična posledica ovoga je posebna grupa proizvoda za standardne i normirane delove u Hygienic Design proizvodima.

Kompanija Elesa+Ganter je već razvila proizvode koji ispunjavaju sve zahteve za Hygienic Design. Ovo preuzima mnogo posla od dizajnera i mašinskih inženjera. Činjenica da su ovi specijalni normirani delovi već sertifikovani na odgovarajući način ne samo da smanjuje troškove, već i pruža pravnu sigurnost. CAD podaci za proizvode dostupni su besplatno u svim uobičajenim formatima datoteka.

Na ovaj način, dizajneri mogu lako i bez mnogo truda da ih integrišu u svoje planove/crteže. Asortiman se kontinuirano razvija i proširuje. To čini planiranje i izgradnju celih mašina mnogo isplativijim.

Časopis Industrija: Od kog materijala su napravljeni HD normirani delovi kompanije Elesa+Ganter?

Aleksandar Popović: Standardni delovi kompanije Elesa+Ganter su napravljeni od brušenog nerđajućeg čelika. Prednosti ovog materijala su visoka preciznost obradivosti, higijenski aktivna površina i mogućnost izrade bilo kog stepena hrapavosti.

Ono što je posebno važno je da je otporan na praktično svako sredstvo za čišćenje.

Na taj način nerđajući čelik omogućava neproblematičnu promenu procesa čišćenja, čime se sprečava stvaranje otpornih bakterijskih sojeva.

Časopis Industrija: Mislim da je koncept i primena zaptivki ovde posebno teška. Koje procese kompanija Elesa+Ganter ima za ovo?

Aleksandar Popović: Koncept zaptivanja je zasnovan na proračunima FEM (metoda konačnih elemenata) i na taj način obezbeđuje pouzdan površinski pritisak nakon montaže. Zaptivke u normiranim Hygienic Design delovima imaju centralnu funkciju zaštite mrtvih prostora, praznina i pukotina od prodora tečnosti za čišćenje ili ostataka proizvoda.

Prostori za ugradnju zaptivki i poprečni preseci zaptivki su proračunati i projektovani korišćenjem softvera za simulaciju na način da se tokom montaže postigne neophodan površinski pritisak i da pri tome materijal zaptivke nije preopterećen.

Dobar primer za to su noge za nivelisanje GN 20 od nerđajućeg čelika. S jedne strane, one imaju statičke (za montažnu i ugradnu površinu), a sa druge strane pokretne zaptivke koje omogućavaju podešavanje visine i ugla.

Bravice od nerđajućeg čelika GN 1150 dostupne su u dve različite verzije. U verziji sa prednjom higijenom, bravice ispunjavaju sve higijenske zahteve na strani aktiviranja. Dve zaptivke drže mehanizam za zaključavanje čvrstim.

Sa verzijom u potpunoj higijeni, svi higijenski zahtevi su ispunjeni i na strani bravice. Više zaptivki i ovde drže mehanizam za zaključavanje zaptivenim.

Ali u asortimanu kompanije Elesa+Ganter postoje i Hygienic Design zavrtnji: u zavisnosti od korišćenog zaptivnog prstena, navrtke/zavrtnji od nerđajućeg čelika GN 1580 su pogodni za temperature od -25 °C do +150 °C (za H-NBR zaptivni prsten) ili -40 °C do +120 °C (za EPDM zaptivni prsten).

Zavrtnje od nerđajućeg čelika GN 1581 karakteriše niska glava.

Zavrtnji od nerđajućeg čelika GN 1582 sa niskom glavom mogu se lako “osigurati od gubljenja“ tankom drškom, na primer u poklopcu.

Za više informacija o celokupnom asortimanu proizvoda Hygienic Design posetite internet stranicu: elesa-ganter.com

Kontakt:
Aleksandar Popović

Regionalni menadžer prodaje
prodaja@elesa-ganter.at
+ 381 63 650 397

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti