Grad Beograd objavio je oglas za prodaju Sava centra, početna cena 27,42 mil EUR

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Grad Beograd objavio je oglas za prodaju Sava centra, a početna cena nepokretnosti iznosi 27.420.000 EUR. Nepokretnost se, kako piše u oglasu, a prenosi portal eKapija, otuđuje u viđenom stanju bez prava kupaca na naknadnu reklamaciju.

Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda. Kupoprodajna cena nepokretnosti utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Obaveze kupca

Kupac se obavezuje da u roku od pet godina od dana isplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene, izvede građevinske i zanatske radove na adaptaciji i rekonstrukciji čija ukupna vrednost ne može biti niža od 50 mil EUR i da po završetku rekonstrukcije dostavi izveštaj, što će se definisati ugovorom.

Kupac će se obavezati da neće promeniti namenu tj. da će objekat ostati u funkciji kongresnog turizma, imajući u vidu da Centar Sava uživa status prethodne zaštite.

Prilikom zaključenja ugovora sa kupcem će se ugovoriti kazna u novčanom iznosu od 20% postignute kupoprodajne cene, za slučaj da budući kupac ne ispuni u celosti ili delimično preuzete obaveze, kao i da se na ime obezbeđenja za eventualno plaćanje ugovorne kazne dostavi prvoklasna bankarska garancija.

Umetničko-istorijska dela, kao nepokretna i pokretna kulturna dobra u objektu, nisu predmet prodaje.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, koja do 21. avgusta 2020. godine do 10 sati, dostave potpune ponude za učestvovanje i uplate depozit u iznosu od 2.742.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Javno otvaranje ponuda će se održati istog u 12 sati u Maloj sali na 20. spratu poslovne zgrade Gradske uprave grada Beograda, a više o oglasu pogledajte OVDE.


Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti