GEOPOLIS D.O.O. - STRUČNJACI ZA ZAGAĐEN VAZDUH I ELIMINACIJU SMRADA

Komentari: 0

Geopolis d.o.o. je kompanija usmerena na razvoj poslovnih mogućnosti u oblasti uređaja za prečišćavanje vazduha.

Usluge i proizvodi koje pruža Geopolis d.o.o. su konsalting u oblasti tretmana otpadnog vazduha i kreiranje integrisanih rešenja za probleme životne sredine.

Na osnovu analize situacije izrađujemo odgovarajuće sisteme filtera koji vam omogućavaju da uklonite mirise iz vazduha.

Geopolis svojim klijenti ma nudi inovati vna rešenja koja su projektovana prema količini otpadnog vazduha i vrsti zagađivača.

Takve probleme najčešće rešavamo hemijsko-fizičkim fi ltracionim uređajima, biofilterima, skruberima, plazmom ili njihovim kombinacijama.

Specijalizovani smo za filtraciju vazduha gde se nalaze neprijatni mirisi. One se nalaze u septi čkim jamama, kanalizacionim kolektorima, kolektorima procednih voda, postrojenjima za prečišć avanje otpadnih voda, u prostorima namenjenim za sakupljanje otpada, sortiranje i preradu otpada, u pogonima za komposti ranje, u proizvodnji prehrambenih proizvoda i proizvodnji stočne hrane, i svim drugim fazama industrijskih procesa.

Pored toga, određena punila su se takođe veoma dobro pokazala u uklanjanju stirena iz vazduha, koji se nalazi u izduvnom vazduhu jedrilica, modela i cevi.

Uređaji za filtriranje mirisa postaju standardna oprema u kanalizacionim i industrijskim postrojenjima, posebno ako se nalaze u neposrednoj blizini naselja.

Najčešće se koriste za:

• Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

• Crpne stanice

• Kanalizacijske šahtove

• Prehrambena industrija

• Deponije

• Hemijska industrija

Kućište uređaja je izrađeno od ojačanog poliestera, nerđajućeg čelika ili termoplastike. Izduvni vazduh i supstance koje izazivaju miris prolaze kroz dovodnu cev u filter namenjen ravnomernoj raspodeli ulaznog vazduha po celoj površini.

Ravnomerno raspoređeni vazduh prolazi kroz slojeve filtera, gde se prečišćava, tako da se supstance apsorbiraju na različite slojeve, i reaguju na njih. Ovim se eliminišu razne supstance bez mirisa (npr. vodonik sulfi d, amonijak, amini, merkaptani ...).

Filterska punila imaju veliku specifi čnu površinu i impregnirane su supstancama koje povećavaju njihov kapacitet. S izuzetkom malih filtera, mora biti instaliran venti lator da bi se osigurao adekvatan protok vazduha kroz filter.

MI SMO STRUČNJACI ZA:

• Opti mizacija uređaja za prečišćavanje otpadnog vazduha i eliminaciju smrada
• Ultrazvučna obrada otpadnog mulja
• Rešavanje ekoloških problema

dr.² Marko Šetinc
direktor

marko.setinc@geopolis.si
+386 31 660 572
Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija
info@geopolis.si
www.geopolis.si

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti