FARO instrumenti za područje metrologije

Komentari: 0

FARO Technologies, Inc. je jedna od vodećih kompanija u oblasti snimanja stvarnih predmeta i objekata u digitalnom obliku radi merenja, vizuelizacije, analize, dokumentovanja ili ponovne pripreme za fizičku prezentaciju putem 3D štampanja.

FARO instrumenti i programi se tako koriste u raznim oblastima, od 3D skeniranja velikih građevina i objekata, dokumentovanja statusa uključujući forenziku i kulturnu baštinu, reverznog inženjeringa, kao i kontrole proizvodnje, podešavanja ili za pomoć većoj montaži.

Najveće područje koje pokriva FARO je metrologija. FARO instrumenti iz ove oblasti poznati su širom sveta već decenijama, posebno tzv. FARO rukaFARO ScanArm predstavljena 1995. godine.

Kasnije je FARO predstavio i mnoge druge uređaje za 3D skeniranje i merenje, kao što su FARO Focus za hvatanje velikih objekata do udaljenosti od 350 m, FARO Laser Tracker za merenje i veliku kontrolu montaže do udaljenosti od 160 m, FARO Laser Projector za projekciju laserskih šablona i drugih uređaja.

FARO Arm i FARO ScanArm

FARO Arm i FARO ScanArm su najpoznatiji instrumenti kompanije. Ovo je ručica za skeniranje i merenje koja radi sa 6-osnom ili 7-osnom osovinom, a dodatna rotaciona tablica takođe omogućava rad u 8 osa.

Ove ruke su dostupne u veličinama od 1,5 do 4 metra, a zavisno od modela mogu biti opremljene mernim senzorom ili laserom koji skenira predmete u boji visoke rezolucije.

U slučaju laserskog skeniranja, može se postići do 600k metroloških tačaka u sekundi.

Može se pružiti i sertifikovana podrška za standard ISO 10360 za sofisticirana merenja.

FARO Laser Tracker

FARO Laser Tracker je naziv za laserske pratioce koji su neophodni za kontrolu velikih proizvoda.

Trenutno se na tržištu pojavljuje generacija Vantage koja je pogodna za različite oblasti metrologije, kao što je, na primer, podudaranje pri sastavu i montaži proizvoda, pregled pojedinačnih delova ili podsklopova, podudaranje u ugradnji opreme, a takođe i obrnutog inženjeringa.

Laserski pratioci su nazvani po sposobnosti autonomne mete, čak i ako je povremeno skrivena svojim laserskim snopom.

Uz pomoć 6-sondnog ručnog instrumenta koji podržava 6 stepeni slobode, moguće je i izmeriti delove predmeta koji su skriveni i njima se ne može direktno pristupiti snopom tragača, uključujući rupe.

Laserski pratioci FARO se takođe lako mogu povezati sa rukom FARO Arm i FARO ScanArm. Na taj način se može postići tačnost do 80 µm + 5 µm / m.

Laserski projektor FARO Tracer Laser Projector

Laserski projektor FARO dizajniran je da precizno projektuje predložak na ravnu ili zakrivljenu površinu, kako bi se olakšalo pozicioniranje mesta instalacije. 

FARO Focus laserski skener

Laserski skener FARO Focus donosi brzo i precizno 360 ° lasersko hvatanje velikih predmeta i instalacija. FARO Focus deluje u skladu sa IP54 standardom od -20°C do 55°C i dizajniran je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu do 350m u jednom pravcu.

Sam FARO Focus je vrlo lagan (tj. 4,2 kg) i lak za nošenje, a podržava i vazdušno skeniranje pomoću dronova.

IB-CADDY DOO
Bulevar vojvode Mišića 14
11000 Beograd
+381 1 566 12 55
info@ib-caddy.com
www.ib-caddy.com

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti