FARO 3D SKENERI – VIZIJA LASERSKOG SKENIRANJA

Komentari: 0

U odličnoj organizaciji kompanije IB-CADDY d.o.o, organizovana je prezentacija gde su prisutni, u velikom broju, mogli da se upoznaju sa mogućnostima savremenog laserskog 3D skeniranja i prednostima koje nude FARO 3D skeneri, njihovim preformansama i jednostavnim rukovanjem. Redakcija časopisa Industrija imala je priliku da prisustvuje seminaru, te vam prenosimo utiske sa lica mesta.

Najpre je prisutne pozdravio direktor IB-CADDY d.o.o. Beograd gospodin Miljenko Prohaska te Andrej Orešnik, predstavnik kompanije IB-CADDY iz Slovenije koja radi u oblastima 3D CAD, CAM, CAE i PDM.

Srž seminara bio je na temu praktične primene 3D skenera, mogućnosti i načina skeniranja i primene u raznim oblastima industrije i arhitekture.

Nekoliko rečenica bilo je namenjeno i oblasti 3D štampe te preko CAMWorks alata generisanju G koda za CNC mašine, gde je u stvari zaokružen čitav proces u proizvodnji - - zasnovan na novim tehnologijama u okviru 3D skenera, 3D štampača, CAM softvera i programiranja.

FARO 3D skeneri nude više osnovnih funkcija: reverzibilni inženjering, kontrolu kvaliteta, kao i skeniranje i obradu podataka većih objekata, kao što su zgrade, mostovi, plovila, putevi... Svakako, međusobno poređenje ovih segmenta, privlači veliku pažnju.

FARO 3D skenere delimo u tri osnovne grupe: 

- FARO ScanARM (oprema za merenje i skeniranje, sa više varijacija 3D skenera)

- FARO Focus (skeniranje velikih objekata, sa više varijacija 3D skenera) 

- FARO Freestyle (ručni 3D skener)

FARO DESIGN SCANARM 2.0

FARO Design ScanARM 2.0 je u svom bistvu prenosno koordinatna merna ruka (PCMM-portable coordinate measuring maschine). Koristi se za područje reverzibilnog inženjeringa i kontrole kvaliteta.

Na području reverzibilnog inženjeringa, predstavili su korišćenje ruke sa direktnim skeniranjem u programima:

- GEOMAGIC Wrap (izrada mrežastih modela – mesh i automatsko generiranih CAD površina – autosurfacing za brze upotrebe 3D štampanja ili obradnih mašina);

- GEOMAGIC Design X (za izgradnju 3D CAD modela sa korišćenjem 3D features);

- Geomagic for SOLIDWORKS (obrada skenova u SOLIDWORKS okruženju);

- GEOMAGIC Control X (kontrola kvaliteta obrađenih predmeta na osnovu CAD modela).

Prisutni su imali priliku da vide da ovakvo prenosno rešenje za 3D skeniranje koristi moćnu tehnologiju plavog lasera, što omogućava brzo skeniranje i hvatanje oblaka tačaka visoke rezolucije, kao i skeniranje visoke preciznosti.

Sa težinom od 10 kg, novi Design ScanARM 2.0 je jednostavan za nošenje i manevrisanje čak i kad su u pitanju duže operacije skeniranja.

Sa svojim opcionim dužinama od 2,5 m, 3,5 m i 4,0 m Design ScanARM 2.0 garantuje optimalno prilagođavanje skeniranom objektu.

Upotreba je prilagođena reverznom inženjeringu, rekonstrukciji 3D modela, proizvodima za Aftermarket, održavanju i popravkama, izmenama na proizvedenom alatu, testiranju i kontroli, 3D štampanju i brzoj izradi prototipova, industrijskom dizajniranju u glini kao i digitalizaciji arhive i inženjerske dokumentacije.

FARO Design ScanARM 2.0 kao koordinatno merna ruka sakuplja precizne pozicije X, Y, Z tačke u opsegu merenja ruke. Kad je u pitanju kontaktno merenje, onda sakuplja jednu tačku visoke rezolucije u isto vreme ali kad se koristi skener sa plavim laserom sakuplja 600 000 tačaka u sekundi sa preciznošću 0,075 mm.

Uvodni deo simulacije procesa rada Scan to CAD za GEOMAGIC Design X prikazao je kako se radi u programu gde se unapred podese podešavanja skenera sa ciljem dobijanja mreže iz više oblaka (tačaka), gde skenirani regioni pomažu da se izgradi 3D CAD model koji se eksportuje u softver.

Ovakva programska oprema spaja realnost i virtuelnost, uz garanciju virtuelne opipljivosti. GEOMAGIC Design X je najjednostavniji način za uređivanje funkcionalnih CAD modela iz 3D skeniranja i integraciju u postojeći radni tok tehničkog dizajna.

Ciljevi modelovanja iz oblaka tačaka su mrežasti model (mesh), CAD model realnog stanja, kao i idealan CAD model. Optimalna fleksibilnost skraćuje vreme izrade proizvoda, rekonstruišu se komplikovani oblici geometrije koje nije moguće izmeriti na bilo koji način.

Pored toga, GEOMAGIC Design X ima integraciju sa CAD programom korisnika, moćan je i prilagodljiv i nudi velike mogućnosti za kompleksne projekte.

GEOMAGIC Wrap vrši skeniranje direktno u program, uz Scan to Mesh i obradu oblaka tačaka (point cloud), obradu mreže (mesh doctor) i obradu površine (Exact Surface - auto surface).

Za izvoz podržava standardne formate datoteka (.wrl, .stl, .obj, .ply, .step...).

Geomagic for SOLIDWORKS koristi funkcije programa SOLIDWORKS. Kao Geomagic Design X omogućuje skeniranje direktno u program uz obradu tačaka (point cloud), obradu mreže (mesh), a nudi i pregled devijacija sa alatom Deviation Analysis.

Nudi i funkcije kao što su prepoznavanje regije i preseka koji su korisni za iscrtavanje 3D modela.

O primeni FARO skenera sa ciljem kontrole kvaliteta govorio je Oliver Marinković, aplikacijski inženjer IB-CADDY d.o.o. Slovenija, te su učesnici prezentacije imali priliku da se uvere na prikazanoj simulaciji kako GEOMAGIC Control X može skenirati isto kao i GEOMAGIC Design X, direktno u softveru, uz obradu oblaka tačaka (point cloud), gde korisnici imaju mogućnost poređenja skeniranih podataka i 3D modela, sa grafičkim prikazom odstupanja na celom modelu sa naglašenim dimenzijama opremljenim i tolerancijama i geometrijskim tolerancijama.

Na kraju procesa, generiše se izveštaj u PDF formatu koji može uključiti i 3D PDF pogled sa grafičkim prikazom odstupanja na celom modelu, te se može poslati u elektronskom obliku tamo gde je potrebno, sa ispisanim potrebnim referencama izveštaja po meri.

Prezentacija na licu mesta pokazala je princip rada GEOMAGIC Control X, uz kompletnu pripremu projekta sa uvozom CAD modela, specificiranje dimenzija za 2D i 3D merenje, dodavanje i poravnanje skena sa CAD modelom, prikaz odstupanja izrđenog i CAD modela te generisanje izveštaja na osnovu upanred pripremljenih šablona.

GEOMAGIC Control X nudi i dve mogućnosti automatskog generisanja izveštaja za više merenja prema unapred definisanom procesu.

Batch Process funkcija gde ručno izaberemo skenirane podatke i za svaki sken se generiše izveštaj. Automation Server funkcija je potpuno automatizovana opcija gde skenirane podatke spremimo u određenu mapu na računaru ili serveru gde

GEOMAGIC Control X samostalno proverava da li su dodata nova merenja i generiše izveštaje po preddefinisanom procesu.

FARO FOCUS

FARO Focus je skener sa skeniranjem za 360°, namenjen za unutrašnju i spoljašnju upotrebu pomoću programa FARO Scene, a odlikuju ga jednostavnost, preciznost i skeniranje u koloru.

Ovaj ultraprenosni skener upravo zbog svog dizajna omogućava brzo i precizno skeniranje gradilišta, fasada, kompleksnih konstrukcija, proizvodnih i trgovačkih objekata, kao i saobraćajnih nezgoda i forenzičkih tragova, a podatke dobijene 3D skeniranjem (oblake tačaka u boji) moguće je jednostavno uvoziti u odgovarajuće programske sisteme.

Prezetacija na licu mesta, kroz proces rada u nekoliko primera, prikazala je učesnicima seminara da FARO Focus skener ima mogućnost širokog spektra upotrebe.

Upotrebljava se u zatvorenom i otvorenom prostoru, za skeniranje većih proizvodnih produkata, geodetska merenja, merenja gradilišta, skeniranje kulturnih objekata, vozila i plovila, dokumentovanje saobraćajnih nezgoda i kriminalnih tragova, kao i skeniranje kompleksnih struktura, proizvodnih i nabavnih objekata – uz mogućnost skeniranja sa zemlje ili kačenja uređaja na dron koji ima ugrađen GPS uređaj.

Preko webdemo uključenja, prezentaciji se priključio i Paul Chesmore iz FARO kampanije, koji je prisutnima objasnio mogućnosti malog kompaktnog uređaja FARO Focus, uz fizičku demonstraciju na licu mesta gde je uređaj direktno povezan na wifi konekciju za prenos podataka, upravljanje i menjanje parametara, preko smartphona ili drugih uređaja.

Demonstracija je pokazala da se FARO Focus kao multisenzorni skener može koristiti i napolju u ekstremnim uslovima.

FARO FREESTYLE

FARO Freestyle je ručni 3D skener sa skeniranjem u boji visoke rezolucije. Njegove osnovne karakteristike staju u tri reči: jednostavan, prenosan, moćan.

Osnovna prednost ovog skenera je ušteda vremena jer se zbog svoje praktične upotrebe, koristi se za skeniranje objekata koje čovek može da dosegne.

Prezentaciju je upotpunio i gospodin Benjamin Skapin iz kompanije IB-CADDY d.o.o. Slovenija koji je prisutnima, između ostalog, pokazao, ovaj skener brzo i pozdano skenira sobe, objekte i predmete u 3D za koje kreira oblake tačaka visoke rezolucije, te je pogodan za profesionalnu upotrebu i skeniranje objekata iz različitih uglova.

FARO Freestyle ima dva softvera: SCENE Capture i SCENE Process. Podaci dobijeni tokom skeniranja, preko USB kabla prenose se direktno u program SCENE Capture na računaru ili na Windows tablet.

Nadalje možemo procesirati podatke u SCENE Process ili možemo kombinovati skenove sa podacima dobijenim skeniranjem sa FARO Focus skenerom u program SCENE.

Pogledajte više o prezentaciji na:
https://faro.ib-caddy.com/quantum.php
https://faro.ib-caddy.com/focus.php
https://faro.ib-caddy.com/freestyle.php

Primeri u segmentu 3D skeniranja i obrade podataka na:
https://www.youtube.com/user/FAROTechnologies 

IB-CADDY DOO
Bulevar Vojvode Mišića 14
11000 Beograd, Srbija
tel.:+386 1 566 12 55
info@ib-caddy.com
www.ib-caddy.comO Autoru

Aleksandra Radosavljević

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti