Energija Sunca

Komentari: 0

Kada razmišljamo o alternativnoj ili obnovljivoj energiji, verovatno prva slika koju imamo na umu su veliki, plavi solarni paneli na krovovima kuća ili fabrika. Ovi solarni paneli, takođe poznati i kao fotonaponski moduli (PV moduli), pretvaraju Sunčevu svetlost u energiju.

Fotonaponski efekat (način pretvaranja Sunčeve energije u električnu), otkriven je pre više od sto godina, međutim prvi solarni paneli napravljeni su tek 1958. za potrebe svemirskih satelita. U poslednje dve decenije, sa razvojem tehnologije, Sunčeva energija dobija na značaju i postaje osnova obnovljivih izvora energije.

Kao tržišni lider na polju kontaktne tehnologije i inovator u oblasti automatizacije i električnog inženjeringa, Phoenix Contact je na vreme prepoznao značaj solarne energije u industriji i ponudio rešenja krajnjim kupcima. Odlični proizvodi u kombinaciji sa tehničkim znanjem eksperata iz ove oblasti formiraju inovativne sisteme koji daju ogroman doprinos neprestano rastućim energetskim zahtevima. Interesovanje za izgradnju sve većih i moćnijih solarnih elektrana u porastu je širom sveta.

Umrežavanje, nadzor i komunikacija su u ovom pogledu neophodni, posebno u vezi zahteva za stalnim kvalitetom i održavanjem mreže. U isto vreme, cilj je laka i brza tehnologija povezivanja svih komponenti na terenu. 

Glavna povezivanja su između fotonaponskih modula i sabirničkih kutija (string combiner box) sa jedne strane i invertera sa druge. Phoenix nudi veliki broj DC konektora za ovu aplikaciju čije su osnovne karakteristike kvalitet, dugotrajnost i jednostavna instalacija.

U obzir su uzeti i ekstremni vremenski uslovi na terenu. U ponudi ovog renomiranog proizvođača su i sabirničke kutije, kako tipske tako i one rađene po želji kupca.

Komponente u kutijama su promenljive, a na spisku su prenaponska zaštita, glavni prekidač, uređaji za monitoring struje i napona, RadioLine primopredajnici, priključne kleme sa osiguračima, AC/DC pretvarači, MC4 konektori itd. Opciono su dostupne i meteorološke stanice.

Mrežne komponente (aktivne i pasivne), takođe u ponudi firme Phoenix Contact, omogućavaju bezbedno i pouzdano povezivanje solarnih elektrana. Zahvaljujući inteligentnoj automatici i softverskim alatima vizuelizacije (SCADA), podaci se mogu konstantno pratiti i snimati u cilju energetske efikasnosti.

Po potrebi, moguće je i daljinsko održavanje sistema preko javnih mreža za komunikaciju. Sva oprema, počev od pojedinačnih komponenti pa sve do sabirničkih kutija rađenih po želji kupca, prolazi strogu proceduru testiranja u skladu sa standardima iz ove oblasti.

Neiscrpna energija Sunca u budućnosti će predstavljati dominantan izvor obnovljive energije, a Phoenix Contact može biti Vaš partner u korišćenju svih njenih benefita.

Za više informacija o proizvodima i rešenjima kontaktirajte nas. 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti