Električni roboti ne poznaju granice u svetu podzemnog rudarenja

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Savremena električna robotska flota za podzemno rudarenje nedavno je ugledala svetlo dana i privukla pažnju svetske javnosti.

Ono što bi se ukratko moglo reći za novu tehnologiju jeste to da se njenim korišćenjem povećava bezbednost radnika i unapređuju uslovi za rad, a rudarskim kompanijama omogućava veću produktivnost i koncentraciju rude, i, ujedno, smanjuje kapitalna ulaganja i operativne troškove.

NRE Flota se sastoji od tri stroja koji zajedno upotpunjavaju proces bušenja, čišćenja i sidrenja. Flota omogućava mehanizovanu eksploataciju rudnih sirovina u profilima visine 0,9 m do 1,7 m, koja do sada nije bila tehnički moguća ili nije bila komercijalno isplativa.

Upravljanje električnim robotima je moguće sa daljine, pa je tako bezbednost izvršilaca obezbeđena, s obzirom da nije potrebna prisutnost ljudi u neosiguranim delovima rudnika. Operacije bušenja i sidrenja krovine su potpuno automatizovane, što je takođe, bitan faktor bezbednosti operatera tokom rada.

Investicija koja se brzo vraća

Primenom NRE opreme i mehanizacijom proizvodnje iz ultraniskih profila, kapitalna ulaganja u rudnike mogu da se smanje i do 35%, uz operativne troškove niže i do 30%, što skraćuje vreme povrata investicije s 11 na 5 godina.

- NRE flota je izuzetno inovativna i jedina u svetu omogućava mehanizaciju eksploatacije rude iz ultra niskih proizvodnih panela. Reč je o još jednoj u nizu inovacija iz kompanije DOK-ING, za koje smo do sada više od 100 puta nagrađivani međunarodnim nagradama.

Moj tim i ja smo kreirali, razvili i proizveli ovu tehnološki izuzetno naprednu, snažnu i produktivnu električnu flotu jedinstvenih mašina koji, zahvaljujući svojoj visini od samo 65 centimetara, ulaze u najniže rudnike sveta - izjavio je Vjekoslav Majetić, vlasnik kompanije DOK-ING

Eksploatacija i nepristupačnih ležišta

- NRE flota je konkurentna na tržištu, jer na svom podvožju s gusenicama radi na nagibima do 22 stepena u poređenju s konvencionalnim mašinama za rudarenje koje rade na nagibima do 10 stepeni.

Mogućnost rada na većim nagibima omogućava eksploataciju ležišta koja su nepristupačna ili neisplativa upotrebom konvencionalnih mašina - izjavio je Luka Petro, menadžer programa rudarstva, i objasnio da električni pogon eliminiše buku i negativni uticaj izduvnih gasova u malim prostorima, kao i da smanjuje emisiju ugljendioksida tokom kompletnog eksploatacijskog procesa.

Mehanizacijom proizvodnog procesa povećava se efikasnost proizvodnje i kao i bezbednost radnika.

Unapređenje rudarenja platinskih metala

Inovativni roboti za rudarsku industriju proizvedeni su na zahtev globalnog lidera u proizvodnji platine, Anglo American grupe, koja ima stogodišnju tradiciju poslovanja.

Platinskim metalima (iridijum, osmijum, paladijum, platina, rodijum i rutenijum), cena vrtoglavo raste, pa je u poslednjih godinu dana dostigla istorijski nivo, upravo zbog širokog spektra korišćenja u raznim industrijama, kao i u proizvodnji medicinskih pomagala i elektroničkih uređaja.

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti