Dve discipline – jedan uređaj

Komentari: 0

Integrisanje PLC-a, motion control sistema sa safety funkcijama, višeosnog upravljanja pogonima, komunikacije u realnom vremenu (real-time) i tehnoloških ulaza/izlaza (I/O) u jedan uređaj, štede dragoceni prostor u upravljačkim ormanima i olakšavaju implementaciju posebno izazovnih koncepata mašina na izuzetno efikasan način – uključujući modularnost i optimalnu skalabilnost.

Potreba za automatizacijom i pogonskom tehnologijom u savremenim mašinama za proizvodnju je zahtevna: pored „klasične“ PLC upravljačke tehnologije, mašine su opremljene sa mnoštvom visoko dinamičkih servo pogona, koji se moraju efikasno upravljati u savršenoj sinhronizaciji. 

Kao dodatak tipičnim funkcijama PLC-a, kontrola kretanja je ključna – pozicioniranje, sinhronizacija - CAM/GEAR funkcije, interpolacija putanje – kinematske funkcije. Tehnološki I/O moduli su takođe na raspolaganju za potrebe pozicioniranja i davanja specifičnih upravljačkih izlaza.

Fleksibilna i skalabilna rešenja, koja dozvoljavaju jednostavno sprovođenje čak i modularnih koncepata mašina, od suštinskog su značaja za brze reakcije na promene na tržištu. Ovo uključuje integrisani koncept bezbednosti kao zaštitu za mašine i osoblje, snažan komunikacioni interfejs za inkorporaciju pogona, I/O i HMI sistema, kao i integraciju u OT mrežu, MES sisteme i cloud servise.

Pored klasičnih PLC-ova i PC-baziranih rešenja za automatizaciju, upravljačke platforme zasnovane na pogonima zauzele su značajno mesto u proizvodnji mašina, koje se baziraju na kontroli kretanja. Automatizacija mnogih proizvodnih mašina često ima potrebu za optimizacijom prostora – neophodna su posebno kompaktna rešenja koja štede prostor u upravljačkim ormanima.

Sa Simatic Drive kontrolerom, Siemens AG je proširio portfolio proizvoda Simatic S7-1500T/F kontrolera, kako bi u portfolio uključio i CPU u gabaritima koji odgovaraju servo regulatorima. Novi kontroler optimizuje integraciju upravljačkog sistema Simatic S7-1500T/F i Sinamics S120 pogonskog sistema. On integriše kontrolu kretanja, tehnološke funkcije, klasičnu PLC logiku i sigurnosne funkcije direktno u modularnom i visoko dinamičnom višeosnom pogonskom sistemu - bez potrebe za bilo kakvim dodatnim PLC-om u upravljačkom ormanu.

Integrisani komunikacioni interfejsi I tehnološki I/O su dostupni u svim tipovima Simatic Drive kontrolera.

Ovo pojednostavljuje skaliranje zasnovano isključivo na performansama mašine i omogućava efikasnu implementaciju kompaktne i modularne automatizacije i pogonskih rešenja. Inženjering i programiranje kontrolera se obavljaju preko TIA portala sa Simatic Step 7 i Sinamics Startdrive alatima.

Integrisana kontrola pogona Drive Controller-a dozvoljava da se do 6 servo, 6 vektorskih ili 12 V/Hz pogona direktno upravljaju sa kontrolera. Ukoliko bi bilo potrebe za dodatnim pogonima, upravljačka struktura se može proširiti dodavanjem Sinamics S120 upravljačke jedinice (CU320-2) ili Sinamics S210 jednoosnog pretvarača putem Profinet-a. Standardizovana razmena podataka putem Profidrive-a omogućava integraciju pogona drugih proizvođača.

Simatic Drive kontroler je dostupan u više verzija – i za mašine koje imaju i preko 100 servo osa. Sa 'cross-PLC sinhronim funkcijama' integrisanim u sve S7-1500T motion procesore i CAM i GEAR operacijama kod svih procesora, broj osa je praktično neograničen. Pored distribucije performansi na više procesora, PLC sinhroni rad takođe omogućava jednostavnu primenu modularnih koncepata automatizacije sa „autonomnim funkcionalnim jedinicama“.

Uzevši u obzir bezbednosne aspekte izrade mašina, moguće je nadgledanje svih kretanja sigurnosnim – safety funkcijama.

Povećanje produktivnosti na siguran način

Inteligentni bezbednosni koncepti nisu samo dizajnirani da zaštite osoblje i mašine, oni takođe čine osnovu za visoki proizvodni kapacitet mašine i minimalne zastoje.

Opasne zone mogu se zaštititi npr. sigurnosnim svetlosnim barijerama i pogonima koji rade u safety režimu, primenom Safe Direction funkcije (SDI), gde bi se zona opasnosti učinila pristupačnom operateru, pod uslovom da se mašina kreće u sigurnom smeru udaljavajući se od operatera. Operater tako može sigurno da prenosi materijal u ili iz radnog prostora.

Safety kontroler poseduje sigurnosne funkcije za upravljački sistem i integrisanu kontrolu pogona, i na taj način obezbeđuje integrisana rešenja koja takođe ispunjavaju najzahtevnije uslove u pogledu bezbednosti osoblja i mašine.

Ova bezbednosna funkcionalnost može se fleksibilno prilagoditi individualnim zahtevima koristeći slobodno programabilni F-CPU. Bezbednosni test rukovođen Wizard-om za Startdrive softver za inženjering pogona, vodi korisnika korak po korak, kroz proces provere da li su bezbednosne funkcije parametrisane pravilno i na pravi način izvršene u odgovarajućoj aplikaciji.

Nakon toga može biti automatski kreiran safety sertifikat, usaglašen sa standardima.

Efikasna komunikacija zasnovana na izohronom real time protokolu - Profinet-u sa Profisafe-om, smanjuje vreme i trud potreban za kabliranje u poređenju sa klasičnim rešenjima sa sigurnosnim relejima.

Više o Simatic Drive kontroleru možete naći na: http://www.siemens.com//drive-controller
 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti