Digitalna imovina – potencijal bržeg rasta privrede

Komentari: 0
Fotografija od: PKS

Zakon o digitalnoj imovini na snazi je u našoj zemlji od juna 2021. godine i omogućava kompanijama brojne prilike za širenje poslovnih poduhvata, rečeno je na skupu u Privrednoj komori Srbije, posvećenom inovacijama u poslovanju koje se tiču digitalne imovine.

S druge strane, istaknute su nedovoljno iskorišćene prilike koje privredi nudi važeći Zakon o digitalnoj imovini, ali i pojedini nedostaci regulative, koje bi u budućnosti trebalo ispraviti.

„Prepoznate su potrebe članica i kompanijskih pravnika da se dodatno razmotre teme digitalne imovine i novih finansijskih instrumentata iz pravnog ugla, a sve u cilju boljeg i uspešnijeg funkcionisanja pojedinačnih kompanija i privrede u celini“, rekla je Smilja Obradović, direktor Direktorata za pravne poslove PKS.

Na skupu u organizaciji PKS i Udruženja korporativnih pravnika, govorila je dr Mirjana Radović, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja je objasnila karakteristike digitalne imovine i mogućnosti njene upotrebe u poslovanju privrednih subjekata i pravni okvir za njihovu realizaciju.

U drugom delu predavanja, koje je držao Aleksandar Zavišić iz CFA Ilirika razgovaralo se o novoj finansijskoj usluzi u Srbiji - profesionalno upravljanje portfoliom iz Člana 2. Zakona o tržištu kapitala.

Razmišljajući o dugoročnom investiranju, nivo obaveštenosti i finansijske pismenosti svodi uspešne kompanije i građane na dilemu o ulaganju (isključivo) u nekretnine ili štednju u bankama.

Međutim, kako je rečeno, iz Srbije je odnedavno moguće investirati/štedeti na razvijenim finansijskim tržištima, i time učestvovati u sekularnom razvoju globalne ekonomije.

Na primer, odabirom portfolija hartija od vrednosti uspešnih kompanija i država, uz dinamično upravljanje, moguće je ostvariti atraktivne prinose na vrlo likvidno ulaganje.

Usluga profesionalnog upravljanja imovinom (asset management) posebno je pogodna za kompanije i ljude koji nemaju dovoljno (sa)znanja, vremena i energije da se svakodnevno bave finansijskim tržištem, istakli su eksperti.

 

Izvor: PKS

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti