DANFOSS iC7 – (R)EVOLUCIJA FREKVENTNIH PRETVARAČA

Komentari: 0

Prvih godina ovog veka u Srbiji obeleženo je ulaskom frekventnih pretvarača u masovnu upotrebu u elektromotornim pogonima.

Danfosova strategija prilagođavanja frekventnih pretvarača mestu upotrebe i jednostavnom korisnički orijentisanom softveru izbacila je brend VLT na mesto prvog izbora među mnogim krajnjim korisnicima, a pouzdanost i jednostavno korišćenje su postale najbitnije korisnicima frekventnih pretvarača.

Vremenom frekventni pretvarači različitih proizvođača doživljavaju prvu evoluciju. Ne koriste se kao izvršni organ kojima upravlja neki kontroler, već su sami postali uređaji za automatsko upravljanje i prikupljanje podataka iz okoline (senzora, drugih pretvarača...).

Razni komunikacioni protokoli i povezivanje sa SCADA sistemima su još više odvukle frekventne pretvarače od njihove originalne namene – upravljanje električnim motorima.

Upravo je druga evolucija vratila primarnu potrebu – da električni motor koji pogoni radnu mašinu bude stavljen u prvi plan.

Sam razvoj motora i potreba za višom efikasnošću je unapredila algoritme upravljanja motorima tako je upotreba u motorima sa stalnim magnetima i sinhronim reluktantnim motorima postala svakodnevnica.

Teška industrija koja je pored ovoga vratila potrebu za robusnošću, kao i visoka pouzdanost u teškim uslovima rada je potvrdila da je Danfosov brend VACON neprikosnoven.

Naredna faza tehnologije frekventnih pretvarača počinje da koristi način konverzije energije kao primarnu namenu. AC/DC, DC/AC, DC/ DC konverteri (koji su sami delovi frekventnog pretvarača) nalaze primenu u industrijskim hibridnim rešenjima i skladištenju energije.

Ključna je primena u raspodeli energije na potrošače u brodovima sa hibridnim pogonom kao i u napajanju brodova u lukama.

Trenutno smo svedoci nove evolucije.

Povezivanje podataka u klaudu kao i sajber bezbednost, zatim analiza i dijagnostika ne samo motora već i same radne mašine u cilju prediktivnog održavanja, visoka preciznost i dinamika na osovini motorapredstavljaju nove potrebe korisnika frekventnih pretvarača.

Danfos predstavlja novi inteligentni frekventni pretvarač serije iC7 koji predstavlja plod višegodišnjeg iskustva i najboljeg "genetskog materijala" brendova VLT i VACON.

Upravo pomenuta visoka dinamika i preciznost na vratilu motora, sa ili bez enkodera, kao i obezbeđivanje maksimalnog momenta u svakom trenutku predstavlja jednu od najbitnijih osobina iC7.

Ništa manje važan podatak je da se u iC7 seriji nalazi tzv. kripto čip koji uz asimetričnu enkripciju omogućuje bezbedan prenos podataka na klaud.

Ovakav dizajn sprečava bilo kakvu manipulaciju parametrima neovlašćenim spoljnim pristupom (hakovanje). Dimenzije ove serije pretvarača, modula kao i sistema pretvarača su značajno manje, a efikasnost veća u odnosu na konkurenciju.

U narednom periodu, u saradnji sa našim partnerima u jugoistočnoj Evropi predstavićemo iC7 seriju korisnicima naših pretvarača kao i integratorima i proizvođačima mašina.

Dugo smo čekali, ali vredelo je.

Serija iC7 frekventnih regulatora je pred nama!

Posetite Danfoss Srbija vebsajt ili zapratite LinkedIn Danfoss Drives stranicu za najnovije informacije o novoj iC7 seriji.

Za više informacija kontaktirajte:
Danfoss d.o.o
Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd
Kontakt: Miomir Petrović i Žarko Guranović
Email: miomir.petrovic@danfoss.com
zarko.guranovic@danfoss.com
Tel: +381668033450
+381602098572
www.danfoss.com

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti