DAMIBA TRADE D.O.O. - VISOKA TEHNOLOGIJA U DOMENU TERMOGRAFIJE I TERMOVIZIJE

Komentari: 0

Damiba trade doo od 2002. godine zastupa i distribuira proizvode renomirane kompanije FLIR Systems, sada Teledyne FLIR, (www.flir.com) koja se bavi razvojem i prodajom infracrvenih detektora u domenu termografije i termovizije.

Sadašnja pozicija preduzeća DAMIBA trade je rezultat dugogodišnjeg zalaganja u domenu infracrvene termografije u smislu postizanja visokog nivoa kompetentnosti u radu sa infracrvenim mernim i nemernim uređajima.

Pored prodaje, Damiba kao zvanični partner FLIR akademije za termografiju, bavi se stručnim usavršavanjem korisnika kroz specijalističke kurseve FLIR ITC level 1 i level 2 (www.irtraining.eu), uslužnim snimanjima i ispitivanjima sopstvenim termovizijskim FLIR mernim kamerama visokih performansi.

Damiba trade je danas moderno preduzeće, orijentisano na visoku tehnologiju, stručni kadar i klijente. Sama priroda posla zahteva od našeg kadra konstantno usavršavanje i više od čisto poslovnog odnosa sa klijentima.

Naši klijenti često postaju i naši partneri i prijatelji i zato naročitu pažnju posvećujemo post prodajnoj podršci i praćenju klijenata kroz njihova iskustva sa IC opremom, pružajući im konstantnu tehničku podršku i prateći ih u njihovom radu i osvajanju ove moderne i napredne tehnologije.

Na sajmu tehnike u Beogradu predstavili smo program ručnih termovizijskih mernih i nemernih FLIR kamera za industriju, naučne primene, automatizaciju, bezbednost i lov.

Predstavili smo i program termovizijskih bespilotnih letelica sa pratećim video i termalnim gimbalima kao i deo programa Detection CBRNE FLIR.

Termovizijski dronovi omogućavaju snimanje u infracrvenom spektru iz vazduha.

Koriste se za:

• nadzor prostora i objekata

• upravljanje gašenjem požara

• pretagu prostora za izgubljenim licima

• pregled lovnih površina i kontrola brojnosti životinjskih vrsta

• kontrola poljoprivrednih površina i kvaliteta zasejane kulture

• energetska efikasnost zgrada, propustljivost i vlaga kod ravnih krovova

• termografske inspekcije u elektroenergetskom sektoru, podstanice, dalekovodi i dr.

• pregled ispravnosti solarnih panela

• ostale specifične primene termovizije iz vazduha.

Damiba trade d.o.o.
Vojvode Petka 2, 11000 Beograd
Tel: 011/2642777-888;
cell. 064/2054940
E-mail: infrared@damiba.rs
info@damiba.rs
Web: www.termovizija.rs

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti