Cool detektori plamena za hangare

Komentari: 0

Kompanija Fire & Gas Detection Technologies Inc. (FGD) je pravi inovator u oblasti optičke detekcije plamena.

U svom radu fokusirala se na svakodnevne izazove koji utiču na produktivnost, bezbednost i inovativna rešenja koja smanjuju broj lažnih alarma i u najizazovnijim oblastima primene.

Lokacije koje zahtevaju pojačanu otpornost na lažne alarme uključuju heliodrome, hangare za skladištenja i održavanje vazduhoplovnih letilica i auto i vagon pretakališta.

Trostruki IR detektori plamena

Trostruki IR detektori su praktično imuni na lažne alarme i imaju izuzetno velike udaljenosti detekcije u odnosu na neke tipove požara.

Međutim, postoje velike razlike u performansama, zavisno od brenda do brenda, jer ne postoje dva identična trostruka IR detektora.

Trostruki IR detektor ima tri senzora, od kojih je svaki osetljiv na različite IR talasne dužine. IR zračenje koje emituje tipični požar ugljovodonika je intenzivnije na talasnoj dužini koju registruje jedan senzor (obično oko 4,5 mikrona) u odnosu na druga dva.

IR zračenje koje se detektuje na 4,5 mikrona odnosi se na produkte sagorevanja požara ugljovodonika, gde je glavna komponenta ugljen-dioksid (CO2).

FGD je razvila posebnu IR3 konfiguraciju koja je pogodna za primenu na mestima na kojima se zna da postoji prisustvo izduvnih gasova iz motora i turbina koji izazivaju lažne alarme kod konkurentskih uređaja.

Ovaj proizvod je dobio naziv FlameSpec CO2L (izgovara se kul, eng. cool) detektor.

Konfiguracije FlameSpec CO2L IR3 i IR3-HD nezavisno su testirane i odobrene od strane Factory Mutual (FM). FM je, pored performansi detekcije požara, testirao i detektor sa širokim spektrom moduliranih i nemoduliranih izvora lažnog alarma.

Izvori koji su se koristili su široko rasprostranjeni u oblasti industrije, na primer, lučno zavarivanje, električni lukovi, sunčeva svetlost, sunčeva svetlost sa kapljicama kiše, zagrejane posude i osvetljenje.

Hangari za vazduhoplovne letilice

Mlazni motori i pomoćne pogonske grupe, zajedno sa operacijama koje se vrše tokom održavanja (kao što su topli radovi), predstavljaju značajne izvore lažnih alarma za tradicionalne IR3 detektore koji se nalaze u hangarima za vazduhoplovne letilice.

Hangari za vazduhoplovne letilice se razlikuju po veličini, upotrebi i broju letilica koje se u njima nalaze. U skladu sa NFPA 409S, svaki hangar može klasifikovati kao jedan od četiri tipa hangara.

Klasifikacija zavisi od konstrukcije, dimenzija zgrade, visine vrata i vrsta prisutnih rizika od požara. Stoga je važno shvatiti da sistemi za detekciju i zaštitu od požara moraju biti projektovani u skladu sa jedinstvenim karakteristikama i potrebama samog objekta.

Optički detektori plamena se intenzivno koriste u hangarima vazduhoplovnih letilica, jer pokrivaju veliku površinu i brzo reaguju na požar.

Detektori su obično postavljeni tako da su usmereni prema vrhovima krila, čime se obezbeđuje pokrivenost prostora iznad i ispod krila letilice.

Kada su u hangaru smešteni helikopteri, uobičajeno je da se vrši direktna detekcija prema oblasti gde je postavljen motor.

Hangari za vazduhoplovne letilice imaju fiksne automatske sisteme za suzbijanje požara. Oštećenje postrojenja i opreme slučajnim aktiviranjem ovih sistema može prouzrokovati štetu imovine i mašina u visini od nekoliko miliona dolara.

Na primer, zna se da su troškovi čišćenja i popravke motora koji je poliven penom jednake vrednosti kao vrednost zamene oko 50% motora.

Avio-kompanije se suočavaju sa izazovima poboljšanja efikasnosti u potrošnji goriva i smanjenju emisije CO2.

Jedna od najefikasnijih mera koje avio-kompanije preduzimaju za smanjenje emisija je upotreba letilica koji imaju manju potrošnju goriva i smanjenu emisiju.

Jedan od takvih aviona je Airbus 321 New Engine Option (NEO).

Međutim, upotreba aviona sa NEO pogonom dovodi do neželjenih efekata, a to je povećanje broja lažnih alarma koje daju optički detektori plamena.

Izazov koji nam donosi NEO nije ograničen samo na količinu gasova koji nastaju sagorevanjem, već i na temperaturu na kojoj se stvaraju, a koja je skoro dvostruko viša od temperature motora koji se trenutno koriste.

CO2L detektor je, prema strogim zahtevima FM3260, već nezavisno testiran i odobren od strane Factory Mutual.

Detektori su takođe testirani na aerodromima gde su prijavljeni lažni alarmi kada su korišćeni NEO avioni i na drugim lokacijama gde su sagorevanja vrelih gasova izazvala lažne alarme.

EVOKS d.o.o.
Ustanička 189/II/3A
11 050 Beograd, Srbija
office@evoks.co.rs
www.evoks.rs 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti