BIM - Building Information Modeling

Komentari: 0

Građevinski sektor jedan je od najvećih privrednih sektora na svetskom nivou, ali i jedan od onih u kojima se prednosti digitalizacije najmanje koriste. Kada se govori o digitalnim tehnologijama u građevinarstvu, većina ljudi prvo pomisli na BIM - Building Information Modeling.

Reč je o 3D inteligentnom modelu koji služi kao osnov za projektovanje, simulaciju i saradnju u svim fazama građevinskog projekta.

Sa druge strane, kompanija PlanRadar od skora nudi jednostavno i efikasno rešenje za upravljanje svim zadacima na gradilištu.

“Naša aplikacija - PlanRadar je početni korak u digitalnoj transformaciji građevinske struke. Ona pokazuje na koji način digitalne tehnologije donose uštedu – u konkretnom slučaju, PlanRadar štedi korisniku sedam sati rada nedeljno.

Omogućava bolju komunikaciju, transparentniji rad, brže rešavanje projektnih zadataka, a kroz to i smanjenje troškova i realizaciju projekata unutar zadanog roka i planiranog budžeta.

Naš cilj je da PlanRadar bude osnov za dalju digitalnu transformaciju građevinskog sektora, na putu prema BIM-u i drugim naprednim tehnologijama”, kaže Bojan Petković, regionalni menadžer kompanije za jugoistočnu Evropu.

PlanRadar je ticketing system koji omogućava transparentniju komunikaciju na nekom projektu. Podloga za rad u samom softveru je digitalni nacrt. “Domaći građevinari na gradilištima još uvek koriste analogne nacrte i dokumente.

Ta dokumentacija je često vrlo opsežna i glomazna. PlanRadar omogućava da cela dokumentacija bude dostupna u digitalnom obliku na tabletu, mobilnom telefonu ili laptopu, on-line ili off-line”, pojašnjava Bojan.

Digitalni nacrt kao podloga omogućava da se na njemu označava šta se trenutno događa na gradilištu - na primer, ako je na nekom delu gradilišta uočen problem koji je potrebno rešiti – pukotina, prodor vode i slično. Klasični način rešavanja ovakvih problema podrazumeva da na nacrtu pronađete poziciju na kojoj je problem uočen, zatim da je označite i dokumentujete koristeći razne alate poput diktafona, fotoaparata, ručnog zapisa, WhatsApp poruka, govorne komunikacije, itd.

PlanRadar, sa druge strane, nudi da to sve rešite digitalno: problem (ticket) dokumentujete kroz aplikaciju tako da na problematičnoj poziciji nacrta zakačite sliku, audio-zapis i detaljan opis problema i da uključite u komunikaciju sve ostale učesnike koji treba da dobiju ove informacije.

Pozivanje se obavlja putem mejla, a svi pozvani nakon toga pristupaju aplikaciji sa svojim korisničkim imenom preko internet stranice PlanRadara. Sva naknadna komunikacija se takođe obavlja putem aplikacije. 

Kompaniju PlanRadar osnovali su 2013. u Beču Domagoj Dolinšek, Ibrahim Imam, Sander van de Rijdt, Clemens Hammerl i Constantin Köck. Petorica osnivača su različitih struka, od IT inženjera do finansijskih i marketinških stručnjaka.

Prvobitna ideja bila je izrada softvera za upravljanje kvarovima i nedostacima (defect management), a nastala je iz potrebe jednog od osnivača da brzo popiše sve nedostatke na nekom objektu.

Proces prikupljanja takvih podataka je dug i zahteva dosta vremena i truda kako bi se sastavio kvalitetan zapis, pa je tako i nastala ideja o aplikaciji koja će sve to moći da obavi na terenu, na osnovu digitalnog nacrta. 

Iako je izvorno trebalo da bude aplikacija za upravljanje defektima, pa je i prvobitno ime glasilo DefectRadar, na terenu se ubrzo pokazalo da je softver vrlo praktičan i za upravljanje zadacima (task management), jer se putem njega vrlo lako mogu dodeljivati zadaci i pratiti situacija na terenu. 

“Shvatili smo da primena softvera nije ograničena samo na građevinske objekte. Podloga je digitalni nacrt - a nacrt može prikazivati razne stvari. Pokazalo se, dakle, da je krug potencijalnih korisnika znatno širi u odnosu na izvornu ideju. Aplikacija se danas koristi u proizvodnji, održavanju zgrada, čak i u turizmu, za održavanje hotela”, priča nam Bojan. 

PlanRadar je jednostavno rešenje za koje je korisnicima dovoljno 10 do 15 minuta za obuku za rad s aplikacijom. Bojan ističe da je ta jednostavnost jedan od glavnih razloga popularnosti aplikacije. Imaju više od 20 hiljada korisnika, a na nedeljnom nivou softver se koristi na više od 25 hiljada projekata u 43 zemlje. 

“Naši korisnici PlanRadar često kupe preko kreditne kartice, putem naše on-line platforme, i za desetak minuta spremni su za dalje korišćenje.”

Aplikacija se u potpunosti zasniva na cloudu. Za rad nije bitna snaga samog računara. Ako se aplikacija koristi putem internet pretraživača važno je samo imati kvalitetnu internet vezu, dok je na mobilnom telefonu ili tabletu moguće raditi i u off-line režimu. 

Za razliku od BIM-a i nekih složenijih tehnologija koje dolaze u daljnjoj fazi digitalne transformacije, poslovni model PlanRadara kreiran je tako da korisnik ima samo jedinstveni trošak licence na mesečnom ili godišnjem nivou.

Sve ostalo - nadogradnja, održavanje, podrška i početne edukacije – uključeno je u cenu licence koju korisnik odabere. 

“Trudili smo se da PlanRadar u svojoj formi bude jednostavan, da njegovo prihvatanje bude jednostavno, a s druge strane da bude jeftin i pristupačan široj grupi korisnika”, ističe Bojan. 

Licence se plaćaju po korisniku, a svaki klijent može imati neograničen broj licenci, u zavisnosti od svojih potreba. 

“Licenca daje korisniku – mi ga zovemo interni korisnik – određena prava unutar aplikacije. Da upisuje zadatke i da poziva ostale korisnike da koriste aplikaciju. Velika pogodnost je da ti ostali korisnici softver koriste besplatno, odnosno nadovezuju se na internog korisnika koji je ovlašćen da kreira zadatke. To je velika razlika u odnosu na većinu drugih aplikacija i predstavlja manji udar na početnu investiciju u neku digitalnu tehnologiju u građevinarstvu”, objašnjava Bojan. 

Primera radi, rukovodilac gradilišta upravlja sa 20 podizvođača i 20 nadzornika radova. Dovoljno je da on ima licencu, a svi ostali saradnici koriste PlanRadar besplatno nadovezujući se na njegovu licencu.

Svaki klijent odlučuje koliko mu je licenci potrebno. Ako pretpostavimo da na prosečnom gradilištu glavni rukovodilac gradilišta definiše sve zadatke, za jedan projekt dovoljna je jedna licenca. Ako pak više ljudi definiše zadatke, onda je potrebno i više licenci. 

Sa druge strane, moguće je da je isti rukovodilac gradilišta odgovoran za dva manja gradilišta koja su međusobno udaljena nekoliko stotina kilometara. U takvim slučajevima putni troškovi su veći od ulaganja u PlanRadar. Putem PlanRadar aplikacije rukovodilac gradilišta može zadužiti nekoga da mu prikupi potrebnu dokumentaciju i time značajno smanji vreme koje on sam mora provesti na objektu, a istovremeno mu je dostupno i više informacija.

U ponudi su tri licencna modela – Basic, Pro i Enterprise.

Cena osnovnog modela je 29 eura mesečno, odnosno 290 eura godišnje. Naknada za PRO model iznosi 99 eura mesečno ili 990 eura godišnje, dok se cena za Enterprise model dogovara na individualnom nivou. U svim verzijama, bez obzira na odabrani licencni model, dostupne su sve funkcije aplikacije. Nema ograničenja broja dodatnih korisnika, veličine pojedinog nacrta niti broja zadataka koji se mogu dodeliti unutar projekta. 

Sama aplikacija može se primeniti na neograničen broj projekata, ali je ograničen broj trenutno aktivnih projekata – tj. onih na kojima se mogu označavati tiketi. U osnovnoj verziji istovremeno može biti aktivno 10 projekata (digitalnih nacrta), u PRO verziji 100, a u Enterprise verziji broj aktivnih projekata nije ograničen. Kada jedan projekt bude završen, može se arhivirati na korisnikov računar i na taj način se oslobađa prostor za novi digitalni nacrt.

„Istraživanje o korisničkom iskustvu koje su proveli među svojim klijentima pokazuje da oni za glavnu prednost smatraju uštedu vremena, jer vrlo brzo mogu prikupiti svu dokumentaciju i dodeljivati zadatke na jednom mestu“, navodi Bojan. 

Ostale prednosti su povećanje transparentnosti prema naručiocima, mogućnost praćenja rada podizvođača, kao i upravljanje njihovim radom tako da se na jednom mestu nalaze informacije o tome ko je što radio i kakav je kvalitet obavljenih radova. Ovo omogućava da se projekti brže realizuju, jer je sva koordinacija skoncentrisana na jednom mestu. 

“Čest problem su koordinacijski sastanci između rukovodilaca gradilišta, projektanata i stručnog nadzora. Ti ljudi su često dislocirani a u ovakvim slučajevima se moraju naći na jednom kako bi rešili konkretan problem. PlanRadar im to olakšava jer se više ne traži fizička prisutnost svih odgovornih – snižavaju se putni troškovi, troškovi smeštaja, a pre svega – utrošak vremena…”, pojašnjava Bojan.

Korisnici su takođe zadovoljni jer im PlanRadar omogućava da lakše pravdaju dodatne troškove na gradilištu. “Ni jedan projekat nije savršen”, kaže Bojan, “Svaki projekat se menja, kako u fazi projektovanja, tako i u fazi izvođenja radova. Ne možemo računati na to da će sve biti idealno kao što smo planirali. U građevinarstvu se često dešava da se, kada krenete u realizaciju projekta, pojavi nesklad između planiranog i stvarnog stanja na terenu.

Pravdanje svih tih nepredviđenih radova zna biti jako naporno. Zahteva prikupljanje detaljne i kvalitetne dokumentacije. PlanRadar omogućava da se to obavi kroz aplikaciju na mobilnom telefonu ili tabletu.”

Neki od projekata na kojima je PlanRadar bio korišćen uključuju i modernizaciju podzemne železnice u Beču, izradu projekta poslovne zgrade OMV rafinerije u Austriji, rekonstrukciju hale i kancelarijskog prostora kompanije Kühne & Nagel u Nemačkoj, kao i izgradnju novog stambenog kompleksa Quartier Belvedere Central u centru Beča.

Dosadašnji klijenti PlanRadara na globalnom nivou uključuju Siemens i Strabag, a u martu ove godine su u Zagrebu otvorili i kancelariju za jugoistočnu Evropu, nadajući se da će se na taj način još više približiti lokalnim klijentima i partnerima. 

“Želimo podstaći prihvatanje digitalnih tehnologija, tako da klijenti u građevinskoj industriji njihovom primenom mogu rešiti neke od svojih gorućih problema, kao što su manjak radne snage, slaba produktivnost, probijanje rokova i slično”, kaže Bojan. 

“Stepen digitalizacije u građevinarstvu je na niskom nivou. Trudimo se da napravimo prvi korak. Čak ni za BIM ne možemo da kažemo da je globalno široko prihvaćen. Izuzetak su Skandinavija i Sjedinjene Države gde su na nivou regulatornog okvira postavljeni uslovi da se sve mora raditi unutar BIM-a. Što se tiče ostalih delova sveta, uključujući jugoistočnu Evropu, BIM je za građevinare prilično inovativna tehnologija i zahteva veliku početnu investiciju.”

Koliko su ljudi koji donose odluke unutar građevinske industrije spremni da prihvate digitalne tehnologije pokazuje i istraživanje kompanije „Roland Berger“ prema kom 90 posto građevinara razmatra implementaciju digitalnih tehnologija u svoje poslovanje, a manje od pet posto se za to već odlučilo. Situacija u regionu je još nepovoljnija – procenjuje se da je tek jedan do dva procenata kompanija aktivno krenulo u tom smeru.

“Bilo kakva tehnologija je teška za nekoga ko je još nikada nije koristio. Ali kada uvide prednosti, naši klijenti postaju dugoročni korisnici. Prihvatanje promena je teško jer su ljudi navikli da budu u svojoj zoni komfora i da rade na način kako se radilo poslednjih 20-30 godina. No, postoji svest da se nešto mora promeniti – to je ono što nas veseli.”

“Ljudi”, dodaje, “često percipiraju digitalne tehnologije kao naprednu, ali veliku, dugotrajnu i sa aspekta edukacije zahtevnu investiciju. Mislim da PlanRadar na pravi način opovrgava takve predrasude.” 

PlanRadar je klasični software-as-a-service proizvod. “Fokusiraćemo se na njegov razvoj, u skladu s potrebama klijenata”, kaže Bojan. “BIM koristi svoj tip datoteka, pa je naš sledeći korak u razvoju aplikacije da omogućimo upravljanje tim datotekama koristeći PlanRadar.”

Kada je reč o prodaji, cilj je u narednih godinu ipo dana imati nekoliko stotina klijenata na nivou regije.


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti