BEZHALOGENI KABLOVI

Komentari: 0

U cilju zaštite ljudi i posebno osetljivih sistema, kablovi podležu strogim zahtevima zaštite od požara.

Lapp može da ponudi širok portfolio bezhalogenih kablova i provodnika na bazi bezhalogene kompozitne plastike.

Od ove godine portfolio se proširuje sa dva nova tipa koji korisnicima nude niz novih prednosti zahvaljujući visokovalitenom izboru materijala.

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC je jednožilni bezhalogeni kabl posebno dizajniran za razvod električne energije u objektima.

Kabl poseduje CPR Cca klasifikaciju prema EU direktivi 305/2011 (BauPVO /CPR).

U poređenju sa tipičnim instalacionim kablovima N2XH, njegov fleksibilan dizajn olakšava rukovanje i instalaciju. Bezhalogeni materijali zadržavaju širenje plamena i otrovnih dimnih gasova u slučaju požara.

Osim toga, ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC nudi visoku električnu sigurnost zahvaljujući ispitnom naponu od 4000V.

Kabl može da se koristi za ožičavanje upravljačkih krugova unutar mašina ili širom postrojenja, pogodan je za fiksnu instalaciju uz povremeno pomeranje bez zatezanja u suvim i vlažnim prostorijama, kao i napolju.

Prednosti:

• CPR Cca klasifikacija prema EU 305/2011 (BauPVO /CPR)

• Fleksibilnost

• UV otpornost

• Preseci 16-240mm2

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH je bezhalogeni kabl koji kombinuje mnoga svojstva koja su ključna u upotrebi u industriji.

Korišćeni materijali se odlikuju visokom električnom sigurnošću, visokim svojstvom zadržavanjem plamena, fleksibilnosti na niskim temperaturama i povećanom otpornošću na ulja.

Posebna karakteristika kabla je da konstruktivno nema unutrašnji omotač što ga čini lakšim, fleksibilnijim, operativnijim, ali u smislu dizajna i dalje veoma sofisticiranim.

Ponašanje u slučaju požara je u skladu sa direktivom EU 305/2011 (BauPVO /CPR), otpornost na ulje je prema standardima DIN EN 50363-4-1 (TM5) i UL OIL RES i OIL RES II, bakarni oplet sa visokim stepenom pokrivenosti garantuje dobru zaštitu od elektromagnetnih smetnji. UL sertifikat omogućava korišćenje u Severnoj Americi.

Opseg primene za novi ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH je veoma raznolik. Može se koristiti za ožičavanje upravljačkih kola unutar mašina ili preko sistema, npr. u sistemima prtljaga na aerodromima.

Pogodan je za fiksnu instalaciju uz povremeno pomeranje bez zatezanja u suvim i vlažnim prostorijama, kao i zauljenim sredinama.

Zahvaljujući spoljnom plaštu od HFFR materijala, kabl je u velikoj meri otporan na kiseline i lužine, a može se koristiti i za spoljnu montažu.

Fleksibilna primena je moguća do -30﮿C.

Prednosti:

• CPR Cca klasifikacija prema EU 305/2011 (BauPVO /CPR)

• Otpornost na ulje je prema standardima DIN EN50363-4-1 (TM5) i UL OIL RES i OIL RES II

• Visoka hemijska otpornost

• Fleksibilnost do -30﮿C

• UV otpornost

Partner kompanije LAPP za Srbiju:
VESIMPEX d.o.o.

Patrijarha Dimitrija 24
(011) 404 9070
(063) 33 90 90
info@vesimpex.rs
www.vesimpex.rs
 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti