AUSTRIJSKA PODRŠKA DUALNOM OBRAZOVANJU I DIGITALIZACIJI PRIVREDE

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Strateško partnerstvo privrednih komora Austrije i Srbije na jačanju kapaciteta srpskog komorskog sistema za podršku kompanijama se nastavlja. Austrijska komora u narednom periodu posebno će podržati aktivnosti na uspostavljaju dualnog obrazovanja i digitalizaciji privrede Srbije, ali i celog regiona.

To je dogovoreno u Beču na prvom sastanku predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža sa novim predsednikom Privredne komore Austrije Haraldom Mahrerom.

„Projektom dve komore, koji finansira Austrijska razvojna agencija, predviđena je pomoć austrijskih kolega u kreiranju podzakonskih i internih komorskih akata neophodnih da bi se i u Srbiji u potpunosti uspostavio sistem dualnog obrazovanja, kao i na jačanju kapaciteta PKS za sprovođenje zakonskih rešenja. Austrijska komora podržaće i uvođenje deset novih dualnih obrazovnih profila i uspostavljanje Web platforme sa svim informacijama o dualnom obrazovanju namenjenim kompanijama, školama, učenicima i njihovim roditeljima“, izjavio je Marko Čadež.

Tako će se već od jeseni, primera radi, trideset učenika Saobraćajno-tehničke škole u Zemunu po dualnom modelu školovati za novo zanimanje - tehničar logistike i špedicije. Praksu će obavljati i praktične veštine sticati u austrijskim kompanijama koje posluju u Srbiji kao što su Cargo partner, Gebruder Weiss, Kuhne&Nagel, Quehenberger, Lagermax, Schenker i DM.

„Web platofma sa jedinstvenom i kompletnom bazom podataka o dualnom obrazovanju, čiji će administrator biti Privredna komora Srbije, uz informacije bitne za sve učesnike i monitoring celog procesa, omogućiće kompanijama da elektronski podnose zahteve za zaključivanje i raskid ugovora, uvođenje novih i modernizaciju postojećih obrazovnih profila, kao i prijave za akreditaciju i instruktora za obuku“, objašnjava Čadež.

Austrijska iskustva i znanje biće nam, dodaje Čadež, dragocena i velika podrška u digitalizaciji dualnog i razvoju neformalnog obrazovanja, imajući u vidu da je Privredna komora Srbije po uzoru na austrijski WIFI osnovala svoju Poslovnu akademiju čiji će jedan od razvojnih pravaca biti i online obuke.

Nakon osnivanja Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i Austrijske privredne komore, nedavno izabrani i obučeni konsultanti u septembru će početi da rade sa srpskim preduzećima na kreiranju njihovih digitalnih mapa odnosno strategija digitalne transformacije. Plan je da do kraja ove godine 40 naših malih i srednjih preduzeća dobiju svoj „digitalni putokaz“, najavljuje Čadež.

Uvođenje dualnog obrazovanja radi prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama privrede i digitalna transformacija kompanija, u čemu je Srbija pionir i lider u regionu, po rečima Čadeža, jedan su od preduslova i za brži rast svih ekonomija Zapadnog Balkana i deo agende Komorskog investicionog foruma za uspostavljanje jedinstvenog regionalnog ekonomskog prostora.

Privredna komora Austrije, kako je dogovoreno u današnjem razgovoru predsednika austrijske i srpske komore, u narednom periodu intenziviraće i podršku aktivnostima i projektima zajedničke regionalne komore Zapadnog Balkana sa sedištem u Trstu.

 

Izvor: PKS

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti