Američka livnica Bradken uvodi GOM optičku mernu tehniku

Komentari: 0

Livnica čelika Bradken u Tacomi razvija i izrađuje odlivke za energetiku, kao što su komponente turbina, pumpi, ventila, kompresora i generatora za hidroelektrane.

Konvencionalni pristup merenju oblika i dimenzija odlivaka pomoću kontaktnih mernih sistema ima svoja ograničenja, stoga u američkoj livnici čeličnih legura Bradken uvode optičku 3D-mernu tehniku za brže izvođenje kontrole, postizanje tolerancija i smanjenje opsega dorada.

Od kada proizvode sve više visokokvalitetnih odlivaka, celovita i dosledna kontrola kvaliteta sve je važnija za fabriku, stoga se ukazala potreba za bržim postupcima merenja i kontrole koji će zadovoljiti merenje objekata zahtevne geometrije i dimenzija do 4,5 metara.

Kontrola dimenzija i oblika takvih komponenata pomoću konvencionalnih koordinatnih mernih mašina sa zglobnim rukama nekad je trajala i više nedelja. Kako bi se opremili za kontrolu u svojoj fabrici u Tacomi, odlučili su da nabave efikasniji, prilagodljiviji i pouzdaniji 3D-merni sistem za velike i zahtevne odlivke.

Bradken se konačno odlučio za GOM-ov optički 3D-skener ATOS Triple Scan, koji na površinu objekta merenja projektuje pruge i opremljen je mernim kamerama visoke razlučivosti - do 12 miliona tačaka.

Ispitivanja u Tacomi su pokazala da je optički 3D-projekcijski skener ATOS Triple Scan za osam sati ostvario tačne skenove unutar zahtevanih tolerancija, zajedno s analizom čitavog odlivka. Među glavnim kriterijumima za izbor bili su i fleksibilni raspon mernih volumena te jednostavno rukovanje. Dodatna prednost ATOS Triple Scana je tehnologija plavog svetla.

ATOS Triple Scan je senzorski sistem tipa 3-v-1, koji je opremljen međusobno nezavisnom levom i desnom kamerom te projektorom. Pri merenju se snimaju tri jedinstvena pogleda tri senzora. Broj pojedinačnih skenova se zato bitno smanjuje i pri skeniranju kompleksnih objekata.

Dodatna prednost tog rešenja je mogućnost skeniranja dubokih udubina. Za razliku od konvencionalnih kontaktnih koordinatnih mernih mašina (koje skeniraju samo pojedinačne tačke), ili laserskih skenera (koji mere na definisanim presecima), optički 3D-merni sistemi kao što je ATOS, mogu snimiti celu površinu Bradkenovih odlivaka. Koriste načelo triangulacije: projektor projektuje pruge na površinu objekta merenja, a sliku pruga snimaju dve kamere. 

Na taj se način u nekoliko sekundi može iz beskontaktnog merenja dobiti više miliona tačnih mernih točaka. Programska oprema ATOS zatim automatski definiše 3D-koordinate u obliku visokorazlučivog oblaka tačaka (ASCI/STL).

Mreža poligona opisuje površine jednostavnih oblika i osnovne elemente koji se tokom analize oblika i dimenzija zatim upoređuju sa crtežom ili jednako sa CAD podacima. Bradkenovi inženjeri mogu odmah identifinisati nedopuštena odstupanja dimenzija, označena različitim bojama.

Bradken, osim skenera ATOS Triple Scan, primenjuje i mobilni fotogrametrijski sistem TRITOP za poboljšanje dimenzijske tačnosti velikih odlivaka i sklopova, kao što su kućišta turbina. Komponente se fotografišu pod različitim uglovima za tačkasta koordinatna merenja i analizu deformacija.

Bradken može pomoću GOM mernih sitema integrisanih u svoj proces kontrole meriti veće i zahtevnije komponente, kao i montirane sklopove. Snimanje površina je potpuno, u uskim tolerancijama i unutar vremenskih granica. Investicija se livnici tako isplatila još brže nego što su očekivali i stoga što kontrolu više ne naručuju od stranih izvođača.

Kombinacija simulacija i 3D-merenja smanjuju opseg dorade 

Bradken je uspeo uvođenjem GOM mernih rešenja osetno smanjiti opseg dorade te ubrzati svoj proizvodni proces. Posebno veliki predmeti, kao što su kućišta plinskih turbina, mogu se tokom hlađenja bitno deformisati.

Opterećenja se predviđaju pomoću programske opreme za simulaciju livenja Magmasoft, a stvarna dimenzijska odstupanja sada se mogu povezati sa proračunatim rezultatima. Na temelju merenja, alate prilagode tako da odmah daju odlivak ispravnih dimenzija.

Kombinacija simulacije i 3D-merenja ubrzava proizvodni proces, jer livnica izbegava zamorne dorade za postizanje zahtevanih tolerancija.

Bez mernih sistema ATOS i TRITOP ne bi mogli proveravati površine i geometriju predmeta pri traženju najboljih rešenja.

Informacije i prodaja: info@topomatika.rs
Tel/fax: +385 1 3496 010
Beljevačka 4, 11412 Jagnjilo, Beograd, Srbija
0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti