ALEKSANDAR INŽENJERING D.O.O. - Prodaja i Servis mernih instrumenata

Komentari: 0

"Aleksandar Inženjering" je kompanija koja se bavi prodajom i servisiranjem mernih instrumenata.

1. Instrumenti za merenje električnih veličina Gossen Metrawatt, Nemačka (www.gossenmetrawatt.com)

1.1. Multimetri

1.2. Miliommetri

1.3. Procesni kalibratori

1.4. Analizatori snage i energije

1.5. Analizatori kvaliteta napona

1.6. Instrumenti za ispitivanje električnih instalacija

1.7. Merila otpora izolacije

1.8. Merila otpora uzemljenja

1.9. Detektori napona

1.10. Ispitivanje bezbednosti medicinskih elektr. uređaja

1.15. Strujna klešta

1.12. Instrument za ispitivanje-analizu i održavanje sistema baterija i UPS-a

1.13. Instrument za pronalaženje mesta kvara i dužine kablova do 14km (TDR)

1.14. Instrument za ispitivanje fotonaponskih (solarnih) sistema

1.11. Ispitivanje bezbednosti mašina

1.16. Izvori napajanja

1.17. Instrumenti za ispitivanje elektropunjača (E-Mobility)

2. Instrumenti za merenje osvetljaja i luminanse Gossen, Nemačka (www.gossen-photo.de)

2.1. Luksmetri

2.2. Luminansmetri

2.3. Spektrometri

2.4. Flešmetri za fotografe

3. Instrumenti za merenje buke Cesva, Španija (www.cesva.com)

3.1. Merila buke - fonometri

3.2. Dozimetri buke

3.3. Merila vibracija zgrada

3.4. Senzori za monitoring buke u gradovima

3.5. Limiteri buke

4. Instrumenti za termovizijsku dijagnostiku Guide Sensmart, Kina (www.guideir.com)

4.1. Termovizijske kamere

4.2. Termovizijske kamere za dronove

5. Instrumenti za pretvaranje mernih veličina (merni pretvarači) Camille Bauer, Švajcarska (www.camillebauer.com)

5.1. Merni pretvarači (transmiteri) električnih veličina, ugaone pozicije, konverzije signala, izolatora signala, temperature, inklinometri

5.2. Industrijski pisači

5.3. Industrijski termometri

6. Analizatori dimnih gasova (emisija) IMR, SAD (www.imrusa.com)

6.1. Prenosni analizatori

6.2. Stacionarni analizatori

7. Instrumenti za merenje vibracija MMF, Nemačka (www.mmf.de)

7.1. Merila humanih vibracija, ruka-šaka i celog tela

7.2. Merila mašinskih vibracija

7.3. Analizatori vibracija

8. Instrumenti za merenje parametara mikroklime Kimo, Francuska (www.sauermanngroup.com)

8.1. Instrumenti za merenje parametara mikroklime (temperature, vlage, vlage drveta, brzine strujanja i protoka vazduha kvaliteta vazduha CO/CO2, pritiska i atmosferskog pritiska)

8.2. Data logeri (žični i bežični) za temperaturu, vlagu, osvetljaj, struju, napon, impulse i pritisak

8.3. Merni pretvarači (transmiteri) pritiska i atmos ferskog pritiska, temperature, vlage, strujanja I protoka vazduha, osvetljaja, CO, CO2, solarni

9. Instrumenti za merenje i kalibraciju AOIP, Francuska (www.aoip.fr)

9.1. Kalibratori: procesni, temperature, pritiska, vlage i frekvencije

9.2. Testeri kablova za TELEKOM mreže

9.3. Starteri asinhronih motora

9.4. Ultrazvučna kamera za detekciju curenja komprimovanog vazduha, gasa i vakuma

10. Instrumenti za merenje elektromagnetnog polja Maschek, Nemačka (www.maschek.de)

10.1. Merenje elektromagnetnog polja

10.2. SAR metri

10.3. Dozimetri zračenja mobilnih telefona

11. Instrumenti za merenje čestica prašine-aerosoli Met One, SAD (www.metone.com)

11.1. Merenje čestica prašine na otvorenom

11.2. Merenje čestica prašine u zatvorenom

11.3. Meteorologija

12. Instrumenti za merenje radiološkog zračenja Seintl, SAD (www.seintl.com)

12.1. Merenje alfa, beta, γ, x -zračenja

12.2. Dozimetri radiološkog zračenja

13. Instrumenti za detektovanje cevi i kablova (lokatori komunalnih instalacija) Ridgid, SAD (www.ridgid.com)

13.1. Lokatori cevi i kablova pod zemljom

14. Instrumenti za ispitivanje VN-transformatora RAYTECH, Švajcarska (www.raytech.ch)

14.1. Prenosni odnos

14.2. Merenje otpora namotaja transformatora

14.3. Mikroommetri

14.4. Softver za merenje transformatora

14.5 Tester strujnih transformatora

14.6 Tester kapacitivnosti i faktora snage, tangensa δ (12kV i 2,5kV-baterijski)

Aleksandar Inženjering d.o.o.
Adresa: Novi Sad, Lilike Bem 2a
Tel: 021/547-364
Fax: 021/65-46-297
Mob: 063/532-433
E-mail: info@merniinstrumenti.com
www.merniinstrumenti.com 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti