ALBA DOO - OBEZBEDITE KVALITET SVOJIH USLUGA POUZDANIM MERENJEM

Komentari: 0

Alba d.o.o je slovenačko porodično preduzeće koje se bavi razvojem i proizvodnjom industrijskih vaga i gravimetrijskih sistema za doziranje, izrađenih po meri naručioca.

Takođe izvodi i akreditovane kalibracije i overe različitih fizikalnih veličina.

Usluge pružamo u skladu sa evropskim standardima kvaliteta ISO 9001, ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17025 koji potvrđuju najviši nivo naših usluga.

Kot laboratorija je akreditovana za kalibraciju i vršimo kalibracije i overe u oblasti mase, protoka, volumena, sile, temperature i vlage.

PREDNOSTI REDOVNIH PROVERA OPREME

Potreba za preciznim i tačnim radom merne opreme je veoma velika.

Proizvodni procesi zavise od kvalitetnih merenja, jer neodgovarajući rad merne opreme može da dovede do grešaka koje se povećavaju tokom celog procesa.

Redovnim proverama adekvatnosti merne opreme smanjuje se rizik od nastanka neodgovarajućih proizvoda i usluga i posledično nepotrebnih finansijskih gubitaka.

OBEZBEDITE POUZDANA MERENJA

Pouzdani rezultati merenja su osnov za kvalitetne i bezbedne proizvode.

Kao akreditovana laboratorija u oblasti kalibracije i kontrole, nudimo vam kvalitetno pružanje usluga i efikasan pregled vaše merne opreme.

Postupkom kalibracije pod tačno određenim uslovima određuje se tačnost rada merača, a rezultat se prikazuje u obliku odstupanja merača od referentne vrednosti sa pripadajućom mernom nesigurnošću.

Kao referentne vrednosti upotrebljavaju se etaloni koji imaju zagarantovanu sledljivost.

Alba d.o.o.
Celjska cesta 41
3212 Vojnik
Slovenija
e: info@alba.si
w: www.alba.si

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti