ABB Ability™ Digital Powertrain – digitalni pogonski niz za frekventne regulatore i motore

Komentari: 0

Elektromotorne pogone mogu činiti motori, generatori, frekventni regulatori, pretvarači, ležajevi i reduktori koji pokreću pumpe, mašine ili drugu procesnu opremu – i kritične su komponente različitih procesa koji moraju konstantno biti u radu.

ABB je predstavio ABB Ability Digital Powertrain, rešenje za digitalizaciju elektromotornih pogona pomoću kojeg se poboljšava efikasnost, bezbednost, vreme neprekidnog rada opreme i proizvodnja uz smanjenje rizika i troškova u svakodnevnom poslovanju.

ABB Ability Digital Powertrain potpomaže efikasnost procesa - i čak predviđa kvarove pre nego što se dese.

Digitalni pogonski niz je paket digitalnih proizvoda, softvera i usluga za motore i generatore, frekventne regulatore, pretvarače, kao i mehaničke komponente kao što su ležajevi.

Iznenađujuće, na gotovo 80% pogonskih sistema ne postoji vršenje monitoringa.

Stoga, pružanje jednostavnog i efikasnog rešenja kao što je Digitalni pogonski niz menja poslovanje iz korena. Svaki pogonski element može poslati podatke u oblak, a oni zatim postaju vidljivi operateru kroz jednostavan kontrolni prikaz. 

Analitika podataka i mogućnost povezivanja sa ABB stručnjacima čini rad efikasnim, predvidljivim i sigurnim.

Digitalni pogonski niz rešenja obuhvata uređaje, softvere i usluge.

ABB Ability Condition Monitoring za elektromotorne pogone je servisni proizvod koji čini vidljivim podatke o pojedinačnim elementima elektromotornog pogona kroz jedinstveni monitoring sistem, i uz pomoć ABB eksperata omogućava sveobuhvatni uvid u održavanje i potrebe za popravkom ili zamenom opreme.

Ostale servisne usluge u okviru rešenja ABB Ability digitalnog pogonskog niza pokrivaju procenu životnog veka opreme, virtuelno puštanje u rad i daljinsku asistenciju.

Ovi proizvodi su podržani uređajima kao što su ABB pametni senzori za pumpe, ležajevi i motori, kao i bežični Internet ruteri.

Rešenja za digitalizaciju elektromotornih pogona otvaraju mnoga polja za dodatne analize i donošenje odluka na bazi prikupljenih informacija. To omogućava napredak, tako da savremena industrija može postići veću pouzdanost i efikasnost, uz smanjene troškove.

Za više informacija kontaktirajte ABB u Srbiji:
ABB d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 13
11010 Beograd
Milan Jevremović
Tel: +381 11 309 4322
milan.jevremovic@rs.abb.com
www.abb.rs
 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti