Tradicija kao garancija kvaliteta - SOP-International d.o.o.

Komentari: 0

Kompanija SOP–INTERNATIONAL d.o.o. ima više od 60 godina tradicije u proizvodnji tehnološke opreme u oblasti površinske zaštite metala, plastike i drveta. Upravljamo celokupnim procesom, od stručnog savetovanja kupca, projektovanja, konstrukcije, proizvodnje, montaže, puštanja u pogon tehnološke opreme do osposobljavanja osoblja kupca. Imamo sopstveni KNOW-HOW, razvijenu bazu znanja i bogato iskustvo tehničkog kadra. Mi smo vodeći proizvođač industrijske opreme u oblasti lakiranja u Sloveniji, priznati smo u državama bivše Jugoslavije i Evropi, kao i šire.

Mi proizvodimo najsavremeniju tehnološku opremu za predobradu površina, sisteme za nanošenje prekrivnih materijala, sušenje i rashlađivanje, kao i za transportne i manipulacijske uređaje. Imamo iskustvo sa svim vrstama površinske zaštite, kao što su mokro nanošenje boje, nanošenje boje u prahu, a spadamo u sam svetski vrh i po pitanju izrade elektroforeze.

Kakav je pristup kupcu?

U kompaniji SOP pristupamo individualno svakom kupcu, pa s obzirom na vrstu proizvodnje i proizvode kupca nudimo sveobuhvatno rešenje. Potrebnu tehnologiju prilagođavamo u odnosu na prostor kupca, proizvodne kapacitete, zahteve po pitanju kvaliteta površinske zaštite proizvoda, a na kraju i u odnosu na raspoložive energetske izvore. Usmereni smo, pre svega, na optimizaciju troškova rada kupca.

Važnost ekologije već u fazi planiranja

Vodeća ideja kompanije je to da biramo ekološki najprihvatljivija rešenja. U poslednje vreme primećujemo da se u velikoj meri i dalje koristi neprimerena tehnološka oprema koja ne zadovoljava ekološke standarde. Upravo zbog toga, posebnu pažnju posvećujemo zaštiti okoline već u početnoj fazi planiranja.

Za kvalitetno nanošenje površinske zaštite i što manji uticaj na okolinu, posebnu pažnju bi trebalo posvetiti optimalnoj upotrebi hemikalija u procesu predobrade, uključivanju opreme za pripremu i obradu tehnoloških voda, kao i sistema za rekuperaciju energije i čišćenje vazduha. Iz tog razloga svojim kupcima omogućavamo upotrebu ekološki prihvatljive tehnološke opreme koja štiti i zdravlje zaposlenih.

Koje tehnološko rešenje je pravo za vas?

Pre početka investicije, investitor mora da bude svestan činjenice da neprimerenim izborom tehnologije može znatno da poveća troškove rada i održavanja, što znači da dugoročno nije konkurentan na tržištu. Najbolja tehnološka rešenja su ona koja nude najviši mogući kvalitet površinske zaštite proizvoda uz što niže troškove rada, tj. rešenja koja su prihvatljiva za korisnike i koja štite zdravlje vaših zaposlenih.

Pre početka planiranja, posebno se preporučuje da se pripreme podaci o predviđenim proizvodnim kapacitetima, merama proizvoda, prostoru koji je na raspolaganju itd. Takvom investicijom možemo dugoročno da ostvarimo velike uštede.

Po čemu se SOP razlikuje od ostalih proizvođača površinske zaštite?

Tehnička rešenja u kompaniji SOP su inovativna i prilagođena pojedinačnom kupcu. Ugrađujemo najkvalitetnije komponente priznatih evropskih proizvođača, budući da je kvalitet uvek na prvom mestu! Kupcima nudimo podršku tokom planiranja, kao i nakon puštanja u pogon opreme i na taj način održavamo dugogodišnje dobre odnose.

I na kraju, tehnologija kompanije SOP je čista i ekološki prihvatljiva jer u lakirnice ugrađujemo uređaje za prečišćavanje koji štite prirodu. 

SOP-INTERNATIONAL d.o.o.

Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 7 490 25 80
E-mail: info@sop-internati onal.si
Web: www.sop-internati onal.si

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti