Krombacher bira da optimizuje postojeće sisteme - Duži životni ciklusi mašina - zahvaljujući zenon-u

Komentari: 0
Fotografija od: Krombacher linija za punjenje

Prosečan Nemac popije 107 litara piva godišnje. Da bi zadovoljili ovakve potrebe, proizvodni kapaciteti zahtevaju najsavremeniju mašineriju opremljenu sofisticiranim IT sistemima. Moderne pivare na to troše značajne sume novca - praveći investiciju koja će omogućiti što duži radni vek.

Sa druge strane, postoje znatni rizici vezani za starenje mašina u proizvodnji. Tražeći rešenje za ove probleme, Krombacher je ozvaničio partnerstvo sa kompanijama COPA-DATA i KOHL Maschinenbau kako bi ažurirao svoj postojeći sistem korišćenjem tehnologija zenon i K-Retrofit.

Svaka flaša piva koju otvorimo ima istoriju iza sebe. Putovanje počinje sa praznim flašama. I same flaše i gajbe koje ih transportuju sortiraju se prema vrsti, veličini i sadržaju. Zatim se flaše čiste i šalju na niz provera i inspekcija, pre nego što odu do linija za punjenje - tamo se napune, zapečate, označe i vrate u gajbe.

Tako napunjene gajbe se ubacuju na palete i utovaruju na kamione, koji ih transportuju do distributera. U Krombacheru se proces punjenja odvija na osam linija, od kojih svaka može napuniti do 60 000 flaša na sat.

Da bi postigao ovu brzinu - ekvivalent je oko 300 litara u minuti - Krombacher se oslanja na najsavremeniju mašineriju i sofisticirane IT sisteme. Već godinama, njegove linije za punjenje su radile sa zenon softverom za automatizaciju iz COPA-DATA. zenon se može naći na praktično svakoj liniji koja sadrži komponentu vizuelizacije.

Vreme donosi rizik

Postoje znatni rizici povezani sa mašinama koje su dugi niz godina u eksploataciji, a o čemu operateri moraju da brinu. Nakon višegodišnjeg servisiranja, neki rezervni delovi se teško mogu pronaći - ili su možda postali potpuno nedostupni.

Čak i ako postoje rezervni delovi koji su nabavljeni istovremeno sa mašinama, razvojem procesa tokom godina niko ne može garantovati da će raditi glatko kao u prvoj ugradnji.

Nasuprot tome, ima mnogo slučajeva u kojima najsavremeniji hardver nije kompatibilan sa postojećim operativnim softverom. Sa mašinama osmišljenim za proizvodnju po modelu 24/7, bilo koji neplanirani prekid može brzo da se ispolji kroz dodatne finansijske troškove.

Bezbednost predstavlja još jednu veliku oblast za brigu. Stariji sistemi će na kraju dostići tačku gde više ne mogu biti ažurirani. Microsoft je, na primer, prestao da pruža podršku za Windows XP u aprilu 2014. godine, ali operativni sistem i dalje preovladava u industrijskim aplikacijama.

K-Retrofit i zenon olakšavaju modernizaciju starih panela na postojećim mašinama

To znači da zastareli softver i rezultujući bezbednosni rizici mogu da ugroze čitav sistem. Što je kompleksnija mašina povezana na internet, veći je rizik kojem je kompanija izložena.

Na kraju, mašine ne mogu da pruže maksimalnu efikasnost ako ne zadovoljavaju standarde najsavremenijeg softvera. Ovo ima još jedan uticaj na učinak: nekonkurentnost za kompanije.

U tom kontekstu su kompanije suočene sa odlukom da li kupiti potpuno nove mašine ili pomoći njihovim postojećim mašinama da žive duže, unapređujući pojedine komponente. Pošto je kupovina novih mašina značajna investicija, mnogi se odlučuju za produženje radnog veka postojeće mašine koliko je to moguće.

U saradnji sa partnerima COPA-DATA i KOHL, Krombacher je odlučio da sprovede inovativnu ispravku s ciljem produženja životnog ciklusa svojih mašina. Zahvaljujući svom inovativnom rešenju K-Retrofit, KOHL omogućava nadogradnju postojećih mašina pomoću najsavremenijeg softvera.

Ne samo to, već Krombacher koristi i izuzetnu kompatibilnost koju pruža COPA-DATA sa svojim zenon softverom. Ono što zenon čini zaista posebnim, jeste njegova kompatibilnost sa aplikacijama i omogućava mnogo više fleksibilnosti prilikom zamene hardvera - kao što je panel PC za HMI.

To znači da zenon projekti mogu funkcionisati bez obzira na zamenu delova mašine. Rezultat: mašine u celini ostvaruju duži radni vek.

Duži vek trajanja za veću efikasnost

"U početku niko nije smatrao da će nadogradnja starih mašina sa najnovijim softverom biti efikasno rešenje", kaže Oliver Fehr, menadžer projekta u KOHL-u. "Ali u svakom slučaju smo prihvatili izazov i rezultat je pokazao koliko takav pristup može biti praktičan i efikasan - ako to uradite ispravno."

Zadatak je bio zamena starih panela sa novim. Radeći na Windows XP operativnom sistemu sa zenon verzijom 5.50, stari paneli već su imali deceniju službe iza sebe i više nisu bili sposobni da ispunjavaju savremene bezbednosne zahteve ili pružaju izvanredne nivoe efikasnosti.

Cilj je bio nadograditi sistem na Windows 10 i najnoviju verziju zenon-a. Da bi se ovo postiglo, postojeći upravljački paneli zamenjeni su novim modelima, a K-Retrofit je korišćen za postizanje kompatibilnosti sa starim operativnim softverom. To je uticalo na znatno produženje servisnog veka mašine. Sistemi će nastaviti da rade paralelno do potpunog prelaska - dozvoljavajući da se paneli nadgledaju i zamenjuju bez potrebe za bilo kakvim prekidom u radu.

Ovom nadogradnjom proizvodnja je optimizovana, sačuvala je vreme i novac, a povećala efikasnost. Sada je moguće koristiti najnovije funkcije bez potrebe za kupovinom novih mašina. Osim toga, najsavremeniji softver zadovoljava sve aktuelne sigurnosne standarde.

Integrisanje različitih panela

Osim ažuriranja postojećih sistema, projekat uključuje i zadatak integrisanja postojećeg panela - baziran na različitom softveru - u zenon koncept vizuelizacije. Ovaj panel se koristi za kontrolu transporta kutija na mestima gde je operaterima otežan pristup. Kontrolni sistem je stoga prebačen na drugi panel sa lakšim pristupom. K-Retrofit je pomogao u postizanju kompatibilnosti između različitih sistema i u ovom slučaju.

Produžena eksploatacija - povećana efikasnost proizvodnje

Često se očekuje da će mašine u industriji hrane i pića raditi dugi niz godina. Međutim, izbegavanje rizika koji su inherentni starijim mašinama ne mora uvek značiti nabavku novih. Urađene ispravno, nadogradnje pomoću kompatibilnog softvera predstavljaju troškovno efikasan način produženja životnih ciklusa mašine. Kompanije osećaju prednosti korišćenja najsavremenijeg softvera – uz manje troškove nabavke istog.

Izdvajamo:

* Produženje životnih ciklusa mašine

* zenon omogućava zamenu pojedinačnih delova mašina zahvaljujući potpunoj kompatibilnosti sa sopstvenim prethodnim verzijama – 10 godina

* Proširenje postojećih projekata bez potrebe za kupovinom nove mašine

* Skalabilnost u skladu sa zahtevima kupaca zahvaljujući K-Retrofitu

* Najnoviji bezbednosni standardi putem nadogradnje softvera

"U početku niko nije pomislio da bi nadogradnja starih mašina sa najnovijim softverom bila efikasno rešenje. U svakom slučaju smo prihvatili izazov i rezultat je pokazao koliko pristup može biti praktičan i efikasan, ako to učinite ispravno."

Oliver Fehr, menadžer projekta, KOHL Maschinenbau AG

 

Vaš kontakt: Dalibor Bobić - EXOR ETI d.o.o.; 11000 Beograd; Radoja Domanovića 16
tel: +381 11 4063 414; +381 11 4077 165
fax: +381 11 4063 414
mob: +381 60 5553 788
e-mail: dalibor.bobic@exor-eti.rs; sales.cee@copadata.com
web: www.exor-eti.rs; www.copadata.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti