Sistemi nosača kablova

Komentari: 0

Velike količine kablova, veliki poprečni preseci i veća udaljenost između nosača, zahtevaju sisteme nosača kablova veće nosivosti.

Naš jedinstveni proizvodni program obuhvata perforirane, mrežaste, lestvičaste nosače kablova, kao i vertikalne lestvičaste sisteme za velike raspone i pruža kvalitet koji je potreban u samoj industriji. Različite površine i materijali daju mogućnost odabira proizvoda za svaku primenu.

Kako što efikasnije montirati trajne spojeve? Odgovor na to pitanje daje Vam OBO sa svojim Magic programom. Zahvaljujući usavršenoj i dokazanoj tehnici spajanja, sve ključne komponente sistema kao što su sami nosači kablova, krivine i T elementi spajaju se na klik, što višestruko ubrzava sam proces spajanja.

Raspon naših kablovskih regala je impresivan. Uz univerzalne RKS-Magic nosače kablova sa klasičnom strukturom osnovnih regala, razvili smo i SKS-Magic, MKS-Magic, kao i IKS-Magic. Svi nosači kablova su dostupni u verzijama: FS –pocinkovano, FT – toplocinkovano i VA – nerđajući čelik.

Sistemi nosača kablova sa održanjem funkcionalnosti u požaru

Održanje funkcionalnosti električnih uređaja u požaru nastaje kada se za vreme požara ne prekida protok struje. To znači da se putevi i izlazi u slučaju nužde mogu koristiti. Važni sigurnosni sistemi kao što su rasveta u slučaju nužde, vatrodojavni sistemi, uređaji za odvod dima ili gašanje požara i dalje funkcionišu. Dakle, što duže ovi sistemi rade, to su veće šanse za spasavanje.

Nosač kablova RKS-Magic je ispitan i dozvoljen kao noseća konstrukcija specifična za kablove, za električno održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12 za klase održavanja funkcionalnosti od E30 do E90.

Osiguranje navojnom šipkom na vrhu konzole nije potrebno. Time ne samo da se štedi materijal, već se i instalacija nosača kablova i samih kablova znatno pojednostavljuje i ubrzava.

Sa klik sistemom bez upotrebe vijaka moguće je spajanje nosača kablova RKS-Magic bez alata, a to znači izuzetno brzo i ekonomično. Za primenu u održavanju funkcionalnosti posle spajanja kanala potrebno je još samo saviti sigurnosne vezice u podnom delu.

Dvostruka debljina materijala u oblasti spajanja i žlebovi u podnom delu obezbeđuju veoma visoku nosivost nosača kablova. Ugradnja fazonskih komada u trasu je dozvoljena, kao i montaža pregrada.

Od kablovskog regala do razvodne kutije, svi proizvodi su proizvedeni u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima.

OBO BETTERMANN d.o.o.
22300 Stara Pazova
Evropska 2, Srbija
Tel: +381 (0) 22 21 50 346
E-mail: info@obo.rs
www.obo-bettermann.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti