SAVREMENI KABLOVI ZA NOVE APLIKACIJE

Komentari: 0

U vremenu u kojem živimo i novim tehnologijama koje nam to vreme donosi, nameće se pitanje kako odgovoriti na izazove “novog talasa”.

Shvatamo da postojeća rešenja koja smo primenjivali do sada i odgovori koje smo imali nisu dovoljni u naletu tehnoloških inovacija. Kao odgovor na to pitanje vodeći evropski proizvođač kablova iz svoje oblasti nudi rešenje.

HELUKABEL otvara novo poglavlje u proizvodnji mernih kablova i kablova namenjenih za termoelemente u aplikacijama za naftnu, gasnu, hemijsku, farmaceutsku i prehrambrenu industriju.

Fabrika u Hemingenu želi da predstavi nove grupe proizvoda koje se od sada nalaze na lageru proizvođača, što garantuje brzu isporuku na teritoriji Srbije.

Merenja u rafinerijama, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, su prosesi koji su ključni za bezbedno i nesmetano funkcionisanje kompletnih postrojenja.

Siguran i bezbedan prenos podataka sa mernih uređaja je bitan kao i sam proces merenja.

Uloga instrumentacijskih kablova je nezahvalna, obezbediti siguran prenos podataka u uslovima koji su retko kad idealni.

Aplikacije koje zahtevaju: rad na visokim temperaturama, izloženost raznim uljima i hemijskim supstancama, rad u higijenskim uslovima, izloženost mehaničkim opterećenjima, za proizvođače kablova predstavljaju veliki izazov.

Pored standardnih instrumentacijskih kablova koje Helukabel ima u svom portfoliju, danas predstavljamo četiri tipa specijalnih kablova kao odgovor na ovaj izazov.

HELUDATA® EN-50288-7

• Instrumentacijski kablovi prema EN 50288-7

• Parični, trožilni i četvorožilni; 0.5 - 2.5 mm²

• Četiri tipa konstrukcije: sa ili bez ojačanja, širmovan kabl i pojedinačno širmovani provodnici, širmovan kabl bez širma oko provodnika

• Kombinacija tri materijala (provodnik/omotač): PVC/PVC & XLPE/PVC & XLPE/LS0H

HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES

• Instrumentacijski kablovi sa poboljšanim karakteristikama u plamenu

• Otporni na plamen prema IEC 60331-21

• Četiri tipa konstrukcije: sa ili bez ojačanja, širmovan kabl i pojedinačno širmovani provodnici, širmovan kabl bez širma oko provodnika

• halogen-free

HELUDATA® PLTC UL13

• "UL verzija" HELUDATA® EN-50288-7

• Power Limited Tray Cable (PLTC) za nezaštićene nosače kablova

• Kombinacija dva materijala (provodnik/omotač): PVC/PVC (105°C) & XLPE/LS0H

• Parična ili trožilna konstrukcija, 18 - 14 AWG

HELUTHERM® PLTC UL 13 / ANSI MC 96.1

• kompenzacijski kabl prema ANSI MC 96.1 sa odobrenjem za PLTC UL 13

• za temperaturna merenja

• Power Limited Tray Cable (PLTC) za nezaštićene nosače kablova

• Kombinacija dva materijala (provodnik/omotač): PVC/PVC (105°C) & XLPE/LS0H

• tipovi: KX; JX; EX; TX

Za sva dodatna pitanja i pojašnjena stojimo vam na raspolaganju, kao i do sada. 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti