Nova rešenja u projektovanju i gradnji proizvodnih i logističkih objekata - Prostorni rešetkasti sistemi

Komentari: 0

Primena rešetkastih nosača u ravni je standardno rešenje za glavne nosače većih raspona na proizvodnim i logističkim objektima. Standardi za vetar, usvojeni pre tridesetak godina, sadrže pooštrene parametre kojima se definiše potpritisak vetra unutar objekta.

Konsekventnom primenom ovih standarda, posebno kod čeličnih krovnih konstrukcija sa laganim pokrivačima, dobijamo kombinacije opterećenja, za koje se predznak sila u donjem pojasu menja, tj umesto uobičajenog zatezanja dobijamo pritisak. To stvara problem izvijanja donjeg pojasa u ravni okomitoj na rešetku.

Prvo rešenje je uvođenje podužnih rešetkastih ukrućenja u polovini raspona, mada je neophodno ponekad ove uvesti u trećinama, pa čak i četvrtinama raspona. U takvoj situaciji vrlo je racionalno da ta ukrućenja postanu sekundarni nosači – rožnjače uz usvajanje njihovog razmaka adekvatnog rasponima koji odgovaraju izabranoj vrsti pokrivača.

Na ovaj način potpuno isključujemo klasične punozidne rožnjače, pa ukupno gledajući, možemo dobiti težinu krovne konstrukcije manju od uobičajene, a pri tome zadovoljiti i šeme opterećenja koje sadrže potpritisak vetra. Istovremeno, s obzirom na to da su ove sekundarne rešetke iste visine kao i primarne, poželjna je korekcija dispozicionih rešenja u kojem su usvojeni veći rasteri tj. rasponi sekundarnih rešetki (na primer od 6 m do 15 m).

Ovakvo rešenje ortogonalnog rešetkastog sistema, firma Konstruktor je uspešno primenila na preko 30 realizovanih objekata sa značajnim rasponima i volumenima prostora.

Prednosti ovog tehničkog rešenja u projektovanju i gradnji proizvodnih hala i logističkih objekata su sledeće:

• Projektovanje manje težine konstrukcije, poštujući u potpunosti nacionalne standarde kojima se definiše potpritisak vetra unutar objekta;

• Značajno niži troškovi konstrukcije, pa samim tim i gradnje za investitora;

• Brži završetak i puštanje u funkciju objekta.

NIŽI TROŠKOVI I BRŽA GRADNJA PROIZVODNIH HALA I LOGISTIČKIH CENTARA

Kompanija Konstruktor je kadrovski i tehnički kompetentna da za investitora izvede najsloženije proizvodne i logističke hale, različitih namena i veličine. Inženjerski i konsultantski tim, sastavljen od preko 50 inženjera kontinuirano prati sve nove trendove koji se dešavaju u sferi gradnje i tehnologije modernih proizvodnih hala i logističkih centara. Polazna tačka Konstruktora je da viziju nekog investitora o tome kako treba da izgleda neki objekat - pretvorimo u delo.

Ključna kompetentnost Konstruktora je potpuna primena koncepta “design and build”, odnosno koncepta projektovanja i izgradnje, gde nas investitori angažuju od početka do završetka projekta. Taj koncept kod nas je počeo da se primenjuje nedavno, a uslov je da firma bude veoma jaka i projektantski i izvođački, što Konstruktor jeste.

Građevinske firme u Srbiji su uglavnom ili projektantske ili izvođačke, što investitora stavlja u nezahvalnu poziciju arbitra u slučaju bilo kog oblika neusaglašenosti tokom realizacije projekta. Ukoliko investitor angažuje jednu firmu kao što je Konstruktor, onda ima jednog sagovornika koji je odgovoran za ceo proces projektovanja i izgradnje.

Konstruktor Grupa - www.kkonsalting.com

Konstruišemo vašu viziju!

Prikaz 3 od ukupno 30 realizovanih objekata na kojima je firma Konstruktor uspešno primenila rešenje prostornog rešetkastog sistema

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti