Kako uštediti troškove i optimizirati korišćenje resursa - Upoznajte nova rešenja od 16. do 18. aprila

Komentari: 0

16. aprila počinju izložbe i konferencije o Energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije (EE i VEI), Save the Planet (upravljanje i reciklaža otpada) i Smart Cities (pametni gradovi). Organizuje ih Via Ekspo u IEC, Sofija, Bugarska.

Zašto posetiti izložbe?

• Ostvarićete direktan kontakt sa vodećim kompanijama iz 14 zemalja. One nude isplativa i ekološki prihvatljiva rešenja – pogodna investicija za biznis, opštine, poljoprivredu i domove. Neke od njih traže distributere sa Balkana.

• Saznaćete više o najčešćim i dostupnim obnovljivim izvorima energije. Upoznaćete se sa najnovijim inovacijama koje mogu proizvoditi solarnu, vetarsku, hidro-, bio- i geotermalnu energiju, a interes će izazvati rešenja kogeneracije sa primenom u industriji i velikim administrativnim zgradama, hotelima i još mnogo toga.

• Zahvaljujući naprednim tehnologijama, otpad se pretvara u nove resurse, u energiju, u kompost. Biće predstavljena inovativna rešenja koja će biti od koristi za opštine i preduzeća. Veb-bazirani sistemi povećavaju stopu korišćenja otpada, kompaktne mašine za sakupljanje otpada su prikladna investicija za opštine sa ograničenim budžetom.

• Konstantno se razvijaju inteligentna rešenja za zgrade, urbanu infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo. Izlagači na izložbi Smart Cities predstaviće rešenja za izgradnju i industrijsku automatizaciju. Videćete poboljšane verzije električnih vozila i veb-rešenja za mobilnost. Kompanija nudi partnerstvo hotelima, restoranima i trgovačkim centrima za izgradnju infrastrukture za punjenje.

Teme konferencije - Prijavite se besplatno na www.viaexpo.com

• Investicioni forum za zelenu energiju;

• Konferencija „Energetski efikasna obnova zgrada“;

• Inovativni softver za dimenzionisanje izmenjivača toplote;

• Konferencija „Sofia Smart City Marketplace“ će predstaviti proizvode, tehnologije i dostignuća kompanija, univerziteta i istraživačkih instituta preko kojih se može realizovati koncept pametnih gradova.

• Novi instrumenti za finansiranje projekata upravljanja otpadom.

Iskoristite priliku da pronađete nove poslovne partnere i klijente, učiniti svoje poslovanje konkurentnijim i efikasnijim u pogledu resursa.

Brošure Za više informacija: www.viaexpo.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti