Upravljanje mašinama za Industriju 4.0 sa programskom opremom TwinCAT

Komentari: 0

Beckhoff nudi idealne temeljne tehnologije na osnovi standardnih PC kontrolera za aplikacije sa konceptom Industrija 4.0 i Internet stvari (Internet of Things tj. IoT).

Pomoću programske opreme TwinCAT, mašinsko upravljanje se može proširiti tako da podržava „big data“ aplikacije, komunikaciju u oblaku, prediktivno održavanje te celovitu analitiku za višu proizvodnu efikasnost.

Kao sustavno integrisano rešenje, TwinCAT IoT podržava jedinstvene protokole za komunikaciju u oblaku i omogućuje jednostavnu integraciju usluga u oblaku već od planiranja mašina i nadalje.

Pored analize grešaka i prediktivnog održavanja, programski alat TwinCAT Analytics pruža brojne mogućnosti za optimiziranje mašina i sistema sa aspekta potrošnje energije i sekvenci izvršenja procesa.

www.beckhoff.si/Industrie40

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti