TROX - ODRŽIVOST = BUDUĆNOST

Komentari: 0

Za kompaniju TROX održivost je utkana u DNK njenog poslovanja.

Kao kompanija sa tradicijom još od 1951. godine fokusirani smo na dugoročnost, efikasnost, inovacije, kao i socijalno i društveno odgovorno delovanje.

Našim kupcima i čitavoj zajednici nudimo komponente i sisteme za ventilaciju i klimatizaciju koji, na najbolji mogući način, koriste postojeće resurse i u čitavom lancu vrednosti daju značajan doprinos očuvanju klime.

Održivost se nalazi u srži našeg poslovanja, predstavlja pokretač našeg razvoja, a istovremeno je sastavni deo naše odgovornosti.

Ekološka i društvena odgovornost, kao i profitabilni rast su za nas nerazdvojivi. Neprestana unapređenja proizvoda i poslovanja doprinose opstanku naše kompanije, pri čemu se ne radi samo o tome da je potrebno štedeti energiju, smanjiti potrošnju vode i količinu otpada.

Kako bismo ostvarili naš cilj da do 2040. godine budemo klimatski neutralni, naša kompanija je usmerena ka dosledno primenjivanoj održivosti i na taj način koristimo sve mogućnosti koje nam kao kompaniji stoje na raspolaganju, da bismo se kretali ka produktivnoj budućnosti.

U okviru naše strategije održivog razvoja intenzivno se bavimo ostvarivanjem 17 ciljeva održivog razvoja, koje su definisale Ujedinjene nacije.

Ovi globalni ciljevi za nas predstavljaju svest o našoj odgovornosti kao globalno aktivne kompanije.

Među njima se nalaze ciljevi koji su za nas oduvek bili važni, kao npr. ekonomski razvoj koji je prilagođen zahtevima budućnosti, tehničke inovacije, energetska efikasnost, pri čemu je uvek u centru svih naših aktivnosti dobrobit ljudi.

Odlučni smo u ostvarivanju odabranog pristupa kompletne održivosti, koji obuhvata 6 strateških oblasti delovanja.

One pokrivaju skoro svih 17 ciljeva održivog razvoja.

Strateške oblasti delovanja koje je kompanija TROX za sebe definisala su usmerene ka ostvarivanju ovih ciljeva i pomoću njih će moći da se prati ostvarivanje aspekta održivosti u aktivnostima kompanije.

Na taj način želimo da odgovorimo na ogromne izazove vremena u kojem živimo i doprinesemo unapređenju održivog življenja, rada i poslovanja. 

TROX Austria GmbH
Kralja Petra 44
11000 Beograd
www.trox.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti