TRC PRO laboratorija za etaloniranje garantuje ispravnost podataka dobijenih ispitivanjem i povećava efikasnost Vaše ispitne laboratorije

Komentari: 0

Današnje tržište je, više nego ikad, konkurentno i okrenuto štednji, i kao takvo zahteva precizne podatke o ispitivanju brže nego ranije. To koliko brzo možete da proizvedete tačne rezultate ima direktni uticaj na uspeh vašeg projekta.

Zbog toga je ispravno etaloniranje veoma važno.

TRC PRO nudi akreditovanu i profesionalnu uslugu etaloniranja prema ISO/IEC 17025. Naše usluge su usaglašene sa međunarodnim standardima i međunarodno su priznate.

Nema kompetentnije laboratorije koja će dostavljati konzistentne i uporedive rezultate na najekonomičniji mogući način.

Stručnost

Naša stručnost omogućava da ponudimo pravu uslugu etaloniranja za kompletne sisteme. Naši inženjeri i tehničari merenja su visoko obučeni i duboko upućeni u razumevanje rada opreme za ispitivanje, bez obzira na proizvođača.

Mi gledamo i izvan okvira etaloniranja i pomažemo korisnicima da shvate i razumeju kako sistem funkcioniše i na šta je potrebno da obrate pažnju, kako bi dobili optimalne rezultate.

Efikasnost

Naša stručnost nas čini efikasnim. U dosadašnjem radu nismo imali ni jedan incident koji bi doveo do oštećenja opreme korisnika, bez obzira da li radimo prvi put ili ponavljamo proces.

Našim stručnjacima je potrebna minimalna pomoć od strane korisnika, tako da laboratorijski tehničari mogu da se posvete testovima ispitivanja, dok se mi bavimo etaloniranjem.

Vrednost

Naša oprema je savremena, precizna i etalonirana u globalno priznatim i vodećim laboratorijama. Ona nam pomaže da ostvarimo tačne, efikasne i sveobuhvatne programe etaloniranja kod Vas ili kod nas.

TRC PRO je dugogodišnji partner HBK-a (ranije HBM), koji je lider u proizvodnji merila sile i mase, kao i MTS-a, lidera u proizvodnji univerzalnih mašina za statička i dinamička ispitivanja materijala i komponenti.

Obim akreditacije

• Sila do 3000 kN (univerzalne mašine za ispitivanje materijala, dinamometri, davači i senzori sile)

• Dužina do 500 mm (uređaji za merenje dužine i ekstenzometri)

• Masa do 5000 kg (laboratorijske vage i vage u procesu proizvodnje)

• Moment do 500 Nm (moment ključevi i alati za zadavanje momenta, davači i senzori momenta)

• Merni pojačivači sa ulazom do 5 mV/V

Detaljan obim je dostupan na linku: https://www.trcpro.rs/kontakt.html

Merna tehnika za profesionalce:
TRCpro d.o.o.
Preradovićeva 31,
21131 Petrovaradin, Srbija
tel: +381 (0) 21 6433774
faks: +381 (0) 21 6433824
www.trcpro.rs

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti