Tradicija više od 60 godina

Komentari: 0

Vodeći proizvođač industrijske opreme na području lakiranja u Sloveniji, priznat u Evropi i izvan nje, SOP – INTERNATIONAL d.o.o. ima šezdesetogodišnju tradiciju u proizvodnji tehnološke opreme za površinsku zaštitu metala, plastike i drveta.

Zapošljava stručnjake sa bogatim tehničkim znanjem. Upravlja celokupnim procesom, od stručnog savetovanja kupcu, projektovanja, konstrukcije, proizvodnje, montaže, pokretanja tehnološke opreme, sve do edukacije osoblja kupca.

Proizvodni program kompanije obuhvata nabavku savremenih sistema za površinsku zaštitu, koji su proizvedeni u skladu sa visokim kvalitativnim i ekološkim standardima.

Kompanija SOP poznata je i na češkom tržištu. Jedan od novih projekata koji je izvela kompanija SOP je izgradnja dveju linija za lakiranje za površinsku zaštitu elemenata proizvodnog programa kompanije Viadrus a.s., koja proizvodi radijatore, kotlove za grejanje te druge jedinice od materijala od livenog gvožđa.

Kompanija SOP je razvila i proizvela:

- liniju za mokro lakiranje radijatora (linija I.) i

- liniju za mokro lakiranje kotlova (linija II.).

Obe linije zbog inovativnosti i adekvatnih tehnoloških rešenja projektantskog tima osiguravaju maksimalan kvalitet površinske zaštite proizvoda, najveće iskorišćavanje sa najnižim troškovima rada. Linije se zbog različitih oblika delova za obradu razlikuju u postupku prethodne obrade i načinu nanošenja materijala za lakiranje.

Kompanija SOP je u prvom slučaju u proces uključila prethodnu hemijsku obradu sa postupkom brizganja hemijskih sredstava odn. voda za ispiranje pomoću pritiska, a pri obradi kotlova prethodnu obradu mašinom za peskarenje. Pri hemijskoj prethodnoj obradi puno je pažnje posvećeno optimalnom korišćenju hemikalija.

Zbog ovoga SOP svojim kupcima predlaže korišćenje ekološke tehnološke opreme koja štiti zdravlje zaposlenih.

Obe linije zbog inovativnosti i adekvatnih tehnoloških rešenja projektantskog tima osiguravaju maksimalan kvalitet površinske zaštite proizvoda, najveće iskorišćavanje sa najnižim troškovima rada. Linije se zbog različitih oblika delova za obradu razlikuju u postupku prethodne obrade i načinu nanošenja materijala za lakiranje.

Kompanija SOP je u prvom slučaju u proces uključila prethodnu hemijsku obradu sa postupkom brizganja hemijskih sredstava odn. voda za ispiranje pomoću pritiska, a pri obradi kotlova prethodnu obradu mašinom za peskarenje.

Pri hemijskoj prethodnoj obradi puno je pažnje posvećeno optimalnom korišćenju hemikalija. Zbog ovoga SOP svojim kupcima predlaže korišćenje ekološke tehnološke opreme koja štiti zdravlje zaposlenih.

Procesu prethodne obrade sledi površinska zaštita delova za obradu mokrim lakom. U oba slučaja postupci se izvode u zaštitnim komorama. Kod površinske zaštite radijatora radi se o procesu umakanja u kadu, što obezbeđuje potpunu površinsku zaštitu spoljašnosti i unutrašnjosti dela za obradu.

A pri površinskoj zaštiti kotlova, radi se o ručnom nanosu mokrog laka raspršivanjem. Pri ručnom nanosu, komora za lakiranje poseduje autonomni sistem za ventilaciju i zajedno sa primarnim osvetljenjem te filtracijom dovodnog i odvodnog vazduha osigurava adekvatne radne uslove zaposlenog.

Kod obeju linija za lakiranje, pre ulaza u sušilicu za lak, ugrađen je tunel za isparavanje. Pri prvoj liniji celokupan proces povezuje kontinuirani viseći transportni sistem, a pri drugoj liniji je SOP predvideo P&F viseći transportni sistem, čija je glavna prednost u tome što veoma olakšava rukovanje delovima za obradu i njihovu obradu, a ujedno su puno kraća zaustavljanja kod uređaja kod kojih je to potrebno.

Koje je pravo tehnološko rešenje?

Investitor mora biti svestan toga da zbog neopterećenog izbora tehnologije može povećati troškove rada i održavanja. Pre planiranja je preporučljivo pripremiti podatke o predviđenim proizvodnim kapacitetima, dimenzijama proizvoda i prostoru koji je na raspolaganju.

Pravilnim planiranjem i investicijom u pravilna tehnološka rešenja, dugoročno postižete velike uštede.

Kako razmišljati ekološki?

Jedna od glavnih smernica kompanije SOP je izbor ekoloških rešenja. Važno je ugrađivanje visokotehnološke opreme za prethodnu obradu, uređaja za čišćenje otpadnih voda i upotreba vodonepropusnog laka.

Takođe je vrlo važno i uključivanje rekuperatora toplote u sistem za nanošenje mokrog laka, kao i izolacija komore, kako bi gubitak toplote bio što manji.

Zašto izabrati kompaniju SOP-INTERNATIONAL?

Kompanija SOP nudi inovativna tehnološka rešenja, koja su prilagođena pojedinačnom kupcu i njegovom proizvodnom programu. U tehnološke procese SOP ugrađuje najkvalitetnije komponente priznatih evropskih proizvođača, kupcu nudi podršku već pri planiranju linije, kao i nakon pokretanja opreme, te čuva dugogodišnje dobre međusobne odnose.

SOP - INTERNATIONAL D.O.O.

www.sop-international.si

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti