Srbija pristupa izradi novog dokumenta Programa ekonomskih reformi

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Gojko Stanivuković otvorio je uvodni sastanak kojim počinje osmi ciklus koordinacije ekonomskih politika sa Evropskom unijom – evropski semestar "lajt".

Sastanak je posvećen početku izrade novog dokumenta Programa ekonomskih reformi (ERP) za period od 2022. do 2024. godine, na osnovu smernica Evropske komisije i strateških dokumenata i politika Vlade Srbije.

Stanivuković je naglasio da nas očekuje izbor prioritetnih strukturnih reformi i mera za naredni trogodišnji period, koji prikazuju najvažnije pravce delovanja, prioritete i napore Vlade za unapređenje privrednog okruženja i kvaliteta života građana, navodi se u saopštenju Vlade Republike Srbije.

U ovom ciklusu očekujemo inoviranje većeg broja oblasti kroz nove strukturne reforme imajući u vidu da je Vlada već započela brojne inicijative, posebno u oblasti digitalizacije, energetike i životne sredine, rekao je državni sekretar.

On je objasnio da je dokument ključan ne samo za Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika, u kontekstu ispunjenja ekonomskih kriterijuma za članstvo u EU, već i za druga poglavlja, imajući u vidu da prioritetne strukturne reforme i mere tematski obuhvataju sve oblasti ekonomske politike i dobre uprave.

Time se potvrđuje i važnost ERP-a kao strateške osnove za programiranje pomoći EU, na čemu u ovom ciklusu posebno insistira i Evropska komisija. Kao i do sada, neophodno je da ERP bude usaglašen sa Fiskalnom strategijom i Zakonom o budžetu Republike Srbije, budući da je ključno obezbediti odgovarajuće finansiranje strukturnih reformi, istakao je Stanivuković.

Državni sekretar je naglasio da u kreiranju reformi i mera treba identifikovati prepreke privrednom rastu koje mogu biti naglašenije zbog pandemije, ali i obratiti pažnju na dalje unapređenje konkurentnosti i tržišta rada kroz nastavak poboljšanja regulatornog okruženja, unapređenje energetskog sektora, zelenu i digitalnu tranziciju.

Takođe, kako je dodao, sistem zdravstvene zaštite predstavlja ključnu oblast, s obzirom na uticaj koji zdravlje i otpornost zdravstvenih sistema mogu imati na privredu.

Prema njegovim rečima, biće nastavljeni i napori na razvoju dobre uprave, procesa digitalizacije, modernizaciji Poreske uprave, daljem unapređenju poslovnog ambijenta i suzbijanju sive ekonomije, kao i podršci zelenom, energetski efikasnom i inkluzivnom rastu.

Stanivuković je ukazao na to da je iskustvo i uključenost svih aktera, od kreatora ekonomskih politika do krajnjih korisnika reformskih mera, od velike važnosti prilikom definisanja prioritetnih reformi.

Imajući u vidu da evropski semestar "lajt" koordinacije ekonomskih politika neprekidno traje, tako se i proces konsultacija ne prekida. Sve razmenjene informacije iz prethodnog ciklusa relevantne su za početak novog, rekao je državni sekretar.

On se osvrnuo i na ekonomske pokazatelje koji pružaju povoljan ambijent za sprovođenje strukturnih reformi, dodajući da je intenzivan oporavak ekonomskih aktivnosti u drugoj polovini prošle godine omogućio da pad BDP-a u 2020. godini bude svega 1%.

Prema njegovim rečima, krajem 2020. godine neto priliv stranih direktnih investicija dostigao je nivo od približno 3 mlrd EUR, javni dug je bio 58,2%, dok je stopa nezaposlenosti bila na nivou pre pandemije.

Državni sekretar je napomenuo da je ove godine rast BDP-a u prvom kvartalu iznosio 1,7%, dok se u drugom kvartalu očekuje rast između 12 i 15%.

Stanivuković je naveo da se za 2021. godinu predviđa realni rast BDP-a od 6% sa daljim povećanjem kapitalne potrošnje države na 7,2% BDP-a.

Za ovu godinu možemo očekivati rast i od 7% BDP-a, istakao je on i podsetio na to da smo u prvoj polovini godine privuklli 1,72 mlrd EUR stranih direktnih investicija, što je 19% više nego prošle godine, a javni dug će do kraja godine ostati ispod 60%, što je po kriterijumima Mastrihta.

On je rekao da su na sastanku Ekonomskog i finansijskog dijaloga EU sa Zapadnim Balkanom i Turskom, održanom 12. jula, predstavnici EKOFIN-a pozvali na efikasnu i kontinuiranu primenu paketa ekonomske podrške, korišćenje Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan i postigli saglasnost oko novih preporuka za Srbiju i ostale učesnike.

Stanivuković je, kada je reč o Programu ekonomskih reformi za period 2021–2023, istakao da su evropski partneri pohvalili ekonomske politike koje su dale dobre rezultate u Srbiji i efikasan odgovor na izazove, ali i dostavljanje dokumenta u roku, dobar proces koordinacije i javne rasprave.

Program ekonomskih reformi Republika Srbija izrađuje na godišnjem nivou za naredni srednjoročni period kako bi obezbedila održiv i inkluzivan ekonomski rast.

Sastanku su prisustvovali članovi Radne grupe za izradu i praćenje realizacije Programa ekonomskih reformi, koji učestvuju u izradi ovog dokumenta, predstavnici Delegacije EU u Srbiji, kao i predstavnici Skupštine Srbije, civilnog društva, stručne javnosti, poslovne zajednice i socijalnih partnera, naveli su iz Ministarstva finansija.

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti