Savršeno pakovanje – od ideje do realizacije!

Komentari: 0

Kompanije moraju pažljivo da rade kako bi bili sigurni da će lansiranjem novog pakovanja postići željene rezultate... ali većina njih to ne uspe!

Istina o lansiranju novih pakovanja

Odlučivanje potrošača je ključno u današnjem razvoju maloprodajnog okruženja. Ono počinje na polici, a pakovanje može pomoći u upravljanju potrošačkim iskustvom i uspehom samog proizvoda. Pravo pakovanje može motivisati potrošača da vaš proizvod stavi u korpu. Međutim, 50 posto svih pokušaja da se lansiraju nova pakovanja ne uspe! Evo nekoliko interesantnih podataka:

- Kupac većinu odluka donosi u 5 do 8 sekundi

- Pakovanje je broj 1 u postizanju svesti o proizvodu i odluci o njegovoj kupovini

- Samo 10 do 15 posto novih pakovanja ima trenutni pozitivan efekat

- 50 posto novih pakovanja se pokaže gorim od onih koje su zamenili

Prilikom dizajna pakovanja, aktivnosti su često raštrkane između višestrukih grupa i dobavljača koji koriste raznorodne platforme. To dovodi do prepravki, kašnjenja, problema sa kvalitetom i povlačenja proizvoda.

Perfect Package ISE (Industry Solution Experience) je rešenje kompanije Dassault Systemès koje omogućava marketing agencijama, studijima i proizvođačima ambalaže da efikasno sarađuju na stvaranju prodornih rešenja i omogućava brzu iteraciju, od skiciranja inicijalnih koncepata do kompletnog dizajna u prodavnici, uz mogućnost brzog prilagođavanja lokalnim tržištima širom sveta.

Perfect Package ISE može značajno da skrati ciklus dizajna, smanji troškove materijala i praktično eliminiše šanse za povlačenje proizvoda. Kompanije mogu brzo ponovo da koriste i prilagođavaju postojeći dizajn za proširenje proizvodnih kolekcija, nove veličine ili lokalne specifičnosti, a kako bi ubrzali izlazak proizvoda na tržište i širenje na nova tržišta.

Perfect Package ISE vam može pomoći da:

Kreirate i proverite nove koncepte pakovanja u roku od par sati umesto par nedelja kroz izradu skica u 3D, kreiranja fotorealističnih slika i njihovo stavljanje u bilo koje okruženje (kuća, prodavnica, polica) i dobijanje povratne informacije od korisnika bez fizičkog prototipa.

Optimizujete dizajn ambalaže radi dostizanja karakteristika, troškova i održivosti, uz smanjenje troškova, jer omogućava testiranje karakteristika pakovanja tokom dizajna, simulaciju proizvodnje (npr. livenje) i smanjenje težine pakovanja, a samim tim i transportnih troškova kroz bolju upotrebu materijala.

Doslovce eliminišete probleme sa kvalitetom i opozivom proizvoda kroz eliminisanje grešaka nastalih kroz „cutting&pasting“ ili prekucavanje teksta, kreiranje šablona za ilustracije i crteže i kolaboraciju u procesu izrade i odobravanja na bazi „just-in-time“ metodologije.

Upravljate upotrebom postojećih rešenja unapređenjem preglednosti i saradnje kroz lak pristup postojećim rešenjima, niže troškove za agencije jer su svi podaci na jednom mestu bez obzira na to gde se nalaze interni ili eksterni učesnici, automatizovane alate za prilagođavanje ili kreiranje familija pakovanja i efikasno upravljanje specifikacijama pakovanja.

Snaga 3DEXPERIENCE platforme

3DEXPERIENCE platforma povezuje ljude, ideje, podatke i procese tako da svi, bilo da su unutar kompanije ili van nje, mogu da sarađuju na kreiranju pakovanja. Ona pomaže da se premoste izdvojena „ostrva“ dizajna, marketinga, inženjeringa i proizvodnje, kao i povežu spoljne agencije, kreativni timovi, inženjeri i dobavljači.

Perfect Package ISE pruža intuitivan, unificirani interfejs i aplikacije za saradnju koje se naslanjaju na kompletan proces izrade ambalaže, od koncepta do police. Timovi širom planete koji rade na proizvodu mogu da prate istu poslovnu platformu kroz višestruke izvore podataka, dele ista sredstva i sarađuju na projektu.

3DEXPERIENCE može pomoći da se nešto, što je bio linearan proces i kao takav podložan ponavljanjima i kompromisnim rešenjima, pretvori u paralelni razvoj koji integriše interne i eksterne timove da bi se kreiralo najbolje rešenje u najkraćem vremenu!

CADCAM Data d.o.o.
Adresa: Kneza Višeslava 70A,
11 030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3573 007
Fax: +381 11 3573 007
E-mail: info.rs@cadcam-group.eu
Web: www.cadcam-group.eu/rs 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti