SAUTER BLOCKCHAIN REŠENJA ZA CYBER SECURITY PAMETNIH ZGRADA

Komentari: 0

Sauter svojim rešenjima postiže najviši nivo energetske efikasnosti. Uštede energije i kontrola kvaliteta vazduha garantuju ugodne i zdrave uslove sredine u kojoj se boravi.

Oko 40% zgrada u svetu je do sada registrovalo cyber napad, a taj broj u Evropi dostiže i veći procenat (Source: cpo magazine, oct 2019, New Kaspersky Report).

Jedan od najčešćih primera napada jeste napad na BMS sistem (Centralni sistem nadzora i upravljanja zgradom) i menjanje parametra koji utiču na bezbednost i na uslove sredine u samom objektu.

Nedavni primer napada na jednu bolnicu u Nemačkoj, gde je u kratkom vremenskom periodu izvršena drastična promena uslova sredine u samom objektu u pogledu temperature i vlage koje se automatski održavaju, dovela je gotovo do kolapsa u radu bolnice.

Ovaj napad je ugrozio sve pacijente koji su u tom trenutku bili na lečenju i rehabilitaciji.

Razlozi ovakvog napada mogu biti različiti, od pojedinaca koje to rade bez racionalnog objašnjenja pa do organizovanih organizacija koje traže finansijska sredstva kako bi se jedan takav napad obustavio.

Sauter proizvodi i implementira pametna rešenja koja upravljaju gotovo svim važnim sistemima u zgradama, a takvi sistemi su često meta ovakvih napada.

Najnovije rešenje "Modulo 6", razvijeno u centru za razvoj u Bazelu, a koje se bazira na "blockchain" tehnologiji, donosi digitalizaciju u ovoj oblasti poslovanja i daje sigurnost korisniku sa stanovišta zaštite podataka koji se koriste prilikom upravljanja objektom.

Sauter je jedna od prvih kompanija u svetu koja poseduje Cyber Security sertifikat za svoje proizvode i softver u ovoj oblasti poslovanja.

Ovo znači da sistem "Modulo 6" koji se bazira na Cloud i IoT tehnologijama ima sposobnost da propozna Cyber napad te da reaguje na taj način da automatski izoluje deo sistema koji je napadnut i isključi iz lanca, zatim sledi proces "lečenja" i automatski se preko Cloud-a učitava ponovo softver koji je bio prisutan u samoj automatskoj stanici pre napada.

Kada se završi ovaj proces, taj deo sistema se vraća u ukupan sistem koji nastavlja nesmetano da radi.

Sve ovo se dešava automatski i bez trenutnog znanja korisnika sistema, dakle nije potrebno prisustvo ljudskog nadzora.

Naravno, u sistemu ostaje zabeleženo da se desio Cyber napad, što korisnik kasnije može da vidi na serveru centralnog sistema pametne zgrade.

Na uzorku velikih projekata koji su implementirali najnovija rešenja kompanije Sauter tokom protekle dve godine pokazalo se da ulaganje u digitalnu transformaciju donosi brz povrat investicije, te da su pametna rešenja postala neizbežna.

Sistem "Modulo 6", osim navedenih prednosti , prevashodno garantuje najugodnije uslove boravka sredine u samom objektu za njegove korisnike.

Sauter rešenja uvek prate švajcarski kvalitet koji je ukorenjen u svim projektima ove kompanije.

Sauter Building Control Serbia d.o.o.
Prote Mateje 64,11000 Beograd
Tel.: +381 11 3 863 963;
+381 11 3 086 157
info@sauter.rs
www.sauter.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti