RENEXPO® BIH UVODI NOVE TRENDOVE U ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

RENEXPO® BiH u Sarajevu - obnovljivi izvori Energije, Energetska efikasnost, Hidroenergija, Energija vetra, Biomasa, PV, Otpad do energije, E-mobilnost, Vodna infrastruktura, Obrada otpada / vode.

1. Konferencija energetskih menadžera u BiH, koje de se fokusirati na teme institucionalizacije sistema upravljanja energijom u Bosni i Hercegovini, kao i otvoriti neka pitanja i dati više informacija o sertifikaciji u ovoj oblasti i 1. Konferencija o obnovljivim izvorima energije u centralnom grejanju i hlađenje - koje će se fokusirati na lokalnu energetiku, njenu perspektivu i investicijama u BiH.

Konferencija energetskih menadžera u BiH će ponuditi najnovije informacije o programima edukacije koji se trenutno sporovode, kao i o obavezama prema nedavno usvojenim zakonskim aktima. Takođe, godišnji skup je mesto za razmenu znanja i informacija, dijaloge i diskusije o poslovnim mogućnostima i dostupnim tehničkim rešenjima za unapređenje sistema EM i energetske efikasnosti.

Za više informacija posetite web stranicu

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti