Raste potražnja za kreditima u Jugoistočnoj Evropi

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Istraživanje Evropske investicione banke (EIB) pokazuje da je došlo do pooštravanja uslova kreditiranja malih i srednjih kompanija, dok su istovremeno krediti namenjeni domaćinstvima sve pristupačniji.

Tražnja za finansijskim sredstvima i zajmovima raste za sve kategorije klijenata.

Analiza je takođe ustanovila da postoji visoka posvećenost međunarodnih bankarskih grupacija koje posluju u regionu, kao i spremnost da nastave operacije u istom ili većem obimu.

Redovno prolećno izdanje istraživanja o trendovima u bankarskom kreditiranju na finansijskom tržištu centralne, istočne i jugoistočne Evrope nudi uvid u aktivnosti bankarskih grupacija, njihovih podružnica i lokalnih predstavništva, kao i projekcije kretanja kreditnih aktivnosti na ovom tržištu.

Takođe, analizira i potražnju za finansijskim sredstvima i njihovu dostupnost za mala i srednja preduzeća, korporacije i domaćinstva, posebno kada su u pitanju uslovi finansiranja.

Daje procenu marketinškog potencijala i pozicioniranje finansijskih institucija, kao i analizu kretanja nenaplativih kredita na lokalnim tržištima.

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti