Prednosti ABB AquaProbe ubodnih merača protoka – minimalni troškovi i maksimalna fleksibilnost

Komentari: 0

ABB AquaProbe FEA100 i FEA200 ubodni merači protoka nude pogodna, ekonomična rešenja za širok spektar privremenih ili trajnih instalacija, od kratkoročnih ispitivanja do dugoročne detekcije curenja. Osmišljeni u bliskoj saradnji sa vodoprivredom, AquaProbe merači nude ekonomičnu alternativu merenjima koja zahtevaju sečenje cevovoda.

ABB poseduje bogato iskustvo u projektovanju, proizvodnji i pružanju tehničke podrške u oblasti elektromagnetnih merača protoka za vodu, otpadne vode i procesnu industriju. Potreba za pažljivim upravljanjem vodosnabdevanjem i smanjenjem utroška energije koji se vezuju za distribuciju vode, ukazuje na sve veći značaj preciznog merenja protoka.

Idealno bi protok vode trebalo da se meri u što više tačaka duž cevovoda, kako bi se stekao sveobuhvatan uvid u stanje mreže. Međutim, troškovi i remećenje vezani za instalaciju međuprirubničkih merača protoka znače da ovakvo tehničko rešenje neće u svakoj situaciji biti praktično niti ekonomično. 

Navedeni problemi mogu lako da se prevaziđu upotrebom ubodnih merača protoka. Zahvaljujući tehnološkim dostignućima, ovi uređaji mogu da se instaliraju na većem broju lokacija, kao privremeno ili stalno merno mesto, nudeći jednaku preciznost i ostale pogodnosti međuprirubničkih merača protoka. 

Primena

Postoje razne situacije u kojima bi upotreba ubodnog tipa merača protoka bila adekvatna.

U konkretnom primeru, kompanija iz oblasti vodosnabdevanja je želela da implementira strateški projekat kako bi izvršila procenu i optimizaciju načina na koji se voda pumpa kroz distributivnu mrežu. Kako se veći deo mreže nalazi na relativno ravnom terenu, velike količine vode moraju da se transportuju uz pomoć pumpi umesto dejstvom gravitacije.

U cilju uštede energije, kompanija je želela da izmeri sveukupnu efikasnost i da pronađe načine na koje može da optimizuje performanse distributivne mreže. Ovo je postignuto merenjem toka vodosnabdevanja u više tačaka duž mreže.

Izazov

Ključni preduslov projekta bila je mogućnost primene rešenja za merenje bez ometanja vodosnabdevanja, što je isključilo upotrebu međuprirubničkih merača protoka. Umesto toga, korisnik je zahtevao merače koji mogu da se priključe na mrežu bez prekidanja vodosnabdevanja i koji mogu da se prenose po potrebi između različitih mernih mesta.

Rešenje

Kompanija je instalirala ABB AquaProbe ubodne merače protoka širom svoje mreže. Sa kućištem koje sadrži elektomagnetni senzor, montiranim na sondi koja prolazi kroz zid cevi, AquaProbe pruža idealno rešenje za zahteve korisnika. 

WaterMaster transmiter i AquaProbe FEA100 sonda

Šta ABB može da ponudi

ABB AquaProbe ubodni merači protoka nude pogodna, ekonomična rešenja za širok spektar privremenih ili trajnih instalacija, od kratkoročnih ispitivanja do dugoročne detekcije curenja.

Osmišljeni u bliskoj saradnji sa vodoprivredom, AquaProbe merači nude ekonomičnu alternativu merenjima koja zahtevaju sečenje cevovoda. Sadrže kućište sa elektromagnetnim senzorom koje je montirano na kraju ubodne sonde i koje može da se instalira na postojeće cevovode, bez potrebe za nekim većim izmenama na cevovodima kakve podrazumevaju međuprirubnički merači protoka.

Mogu da se postave bez prekida vodosnabdevanja i mogu lako da se uklone radi povremene kalibracije ili dijagnostike. 

AquaProbe je dostupan u dve verzije – FEA100 i FEA200.

AquaProbe FEA100, uz upotrebu standardnog ABB WaterMaster transmitera, ima sledeće karakteristike: 

– PROFIBUS DP ili HART 4… 20mA komunikacioni protokoli

– Napredna digitalna obrada signala (DSP)

– Samokalibrišući transmiter visoke stabilnosti i ponovljivosti

– Kontinuirana OIML kontrola sa alarmima, koja održava preciznost senzora i transmitera 

– NAMUR NE107 samodijagostika 

– Infracrveni port, koji podržava daljinski HMI, HART, eksportovanje i bekapovanje parametara.

AquaProbe FEA200 podrazumeva AquaMaster 3 transmiter, koji pruža opciju napajanja putem obnovljivih izvora energije, pored standardnog mrežnog i baterijskog napajanja. Zbog mogućnosti korišćenja energije iz solarnih panela ili vetro-turbina, transmiter AquaMaster 3 čini merač AquaProbe FEA200 idealnim rešenjem za lokacije na kojima ne postoje mogućnosti uobičajenog napajanja. 

AquaProbe FEA200 sonda sa AquaMaster 3 transmiterom

Ključne prednosti i svojstva:

– Različite opcije napajanja koje nude fleksibilnost korisniku

– Mogućnost merenja dvosmernog protoka nudi precizno merenje kako maksimalnog dnevnog protoka tako i minimalnog noćnog protoka 

– Produženo trajanje baterije do 10 godina

– Mogućnost izbora dualnog data-logger-a

 

Za više informacija kontaktirajte u Srbiji:
ABB Ltd.
Bulevar Peka Dapčevića 13, 11010 Belgrade, Serbia
Sonja Mladenović
Milica Vukoje

Tel: 011 3954 853
011 3094 328
sonja.mladenovic@rs.abb.com
milica.vukoje@rs.abb.com
www.abb.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti