PITAJTE EKSPERTE NA RENEXPO® SAJMU

Komentari: 0

Zaštita okline, obnovljivi izvori energije i upravljanje vodama i otpadom su teme koje sve više privlače pažnju stanovnika Bosne i Hercegovine.

Problemi sa zagadjenim vazduhom, vodosnadbijevanjem i odlaganjem otpada direktno utiču na kvalitet života i zdravlje svih građana BiH.

Obnovljivi izvori električne energije i moderni sistemi grejanja dobijaju sve više na popularnosti kako kod komercijalnih preduzeća tako i kod privatnih domaćinstava.

Bosna i Hercegovina, sa svojim prirodnim potencijalima, idealno je mesto za implementaciju ovih naprednih tehnologija. Pouzdanost navedenih sistema i nihova ekonomska opravdanost su veoma privlačni kao rešenje mnogih akuelnih energetskih i ekoloških problema u BiH.

Da bi se iskoristio takav potencijal BiH, potrebna je sinhronizacija svih učesnika lanca korištenja električne energije, voda i otpada.

Dvodnevni RENEXPO® BiH sajam i stručne konferencije biti de mjesto povezivanja privrednika, stručnjaka i donosioca odluka, predstavljajući bududnost ekološkog i ekonomskog razvoja BiH kroz praktične primene.

Očekuju Vas renomirani predavači, priznati stručnjaci i tržišni lideri, koji će predstaviti napredna, efikasna rešenja i uspešne primere iz prakse.

Na konferencijama ovog događaja, raspravljati de se aktuelne teme: održivo upravljanje vodama u BiH, fotonaponske elektrane i solarna energija, upravljanja otpadom, male i srednje hidroelektrane i obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grejanja/ hlađenja u BiH.

Takođe de biti organizovan i okrugli sto o vetroenergiji u BiH i prvi godišnji skup energetskih menadžera BiH.

Ovo je jedinstvena prilika da iz prve ruke saznate koji ekološki i ekonomski trendovi su prisutni u BiH i čitavom regionu Zapadnog Balkana. Ukoliko želite da prisustvujete konferencijama i okruglim stolovima posetite web stranicu sa programom konferencija.

Ulaz na konferencije je BESPLATAN zahvaljujući sponzorima sajma, uz obaveznu registraciju putem ovog linka.

Organizator REECO International želi Vam dobrodošlicu i uspešnu posetu sajmu.

Za sve ostale informacije posetite sajt - www.renexpo-bih.com

Najveći međunarodni sajam obnovljivih izvora energije, zaštite okoline i upravljanja vodama 23. i 24. oktobar 2019. Sarajevo, Bosna i Hercegovina


 

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti