Otvoren 15. Međunarodni sajam energetike, Sajam ekologije – 16. Ecofair i 7. iSEC

Komentari: 0
Fotografija od: Industrija

Danas je na beogradskom sajmu, u hali 1, otvoren 15. Međunarodni sajam energetike, sajam ekologije – 16. Ecofair i 7. iSEC. 
Sajmovi se održavaju pod sloganom SNAGA PRIRODE i možete ih posetiti do petka, 4. oktobara.

Časopis Industrija nalazi se sa svojim štandom na međunarodnom sajmu Energetike, Ekologije i iSEC. Posetite nas i preuzmite svoj primerak časopisa.

15. MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKE

Međunarodni sajam energetike (sa UFI licencom) najveći je godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnosnošću i rudarstvom.

I izlagački i konferencijski segment sajma energetike uključuju sve tematske podnivoe – od naučno-istraživačkog rada, preko proizvodnje i eksploatacije, do obogaćivanja, distribucije, transporta, skladištenja ili neposrednog korišćenja prirodnih resursa.

S razlogom nosi odrednicu međunarodne manifestacije, ali akcenat je i na njegovom tržišnom karakteru, odnosno prilici da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije i lokalne samouprave.

www.sajamenergetike.rs

16. ECOFAIR – MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, najveći je i najreprezentativniji skup ove vrste u regionu. Ima privredno-edukativni karakter, a posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine. Centralne teme su „zelena ekonomija“, industrija reciklaže i upravljanje otpadom.

Oba programa – i izlagački i stručni prateći, obuhvataju sve segmente zaštite životne sredine: zemljište, vazduh, vodu, prirodnе resursе, reciklažu, berze ekoloških usluga, lokalnu samoupravu, komunalnu opremu, nevladin sektor koji se bavi zaštitom životne sredine…

www.sajamekologije.rs

7. iSEC – MEĐUNARODNI SAJAM PAMETNIH TEHNOLOGIJA

Međunarodni sajam pametnih tehnologija – iSEC, regionalno je poznat i priznat kao sajam bezbednosti. Na njemu se stručnoj i široj javnosti predstavljaju visoke tehnologije u funkciji javne i privatne bezbednosti.

Savremena IT rešenja koriste se za nadzor, monitoring, senzorsku detekciju i merenje, automatizaciju, bezbednost i softversko-hardverska pametna rešenja u okviru raznovrsnih oblasti.

Ovako projektovana pametna tehnološka rešenja koriste se u mnogim oblastima: javnoj bezbednosti; bezbednosti imovine, lica i poslovanja; bezbednosti i upravljanju kritičnom infrastrukturom, korporativnoj bezbednosti; upravljanju saobraćajem, zdravstvom, školstvom, transportom i pametnim zgradama. Različiti oblici nadzora bitni su i u trgovini, bankarstvu, elektronskoj upravi, hotelijerstvu, socijalnim mrežama.

Na sajmu se predstavljaju brojne domaće i strane kompanije, odnosno: proizvođači, projektanti, montažeri, distributeri i strukovna udruženja.

www.isec-expo.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti