Optimizujte efikasnost i proizvodnju pogona putem automatizovanog praćenja stanja mašina sa SKF Enlight Collect IMx-1

Komentari: 0

Sve brojnija globalna populacija, zajedno sa tehnologijama koje brzo napreduju, glavni su pokretači sve veće potražnje za više infrastrukture, robe, hrane, tačnije svega što potrošači širom sveta zahtevaju.

Ovo, zauzvrat, stavlja sve veći pritisak na rudnike i industrijske pogone da proizvode više, brže i jeftinije. Visoka raspoloživost mašina i produktivnost radnika ključni su za postizanje maksimalne proizvodnje i ukupne efikasnosti pogona.

Operateri vremenom zahtevaju više od svoje opreme vezano za performanse, pouzdanost i efikasnost, a istovremeno primenjuju najbolje prakse što se tiče bezbednosti očuvanja životne sredine.

S obzirom da zastoji u radu jednostavno nisu opcija, očekuje se da mašine i oprema rade izuzetno pouzdano više sati. S obzirom na to da one obično rade u izuzetno teškim okruženjima, praćenje stanja ovih mašina i njihovo redovno održavanje je od presudnog značaja za optimizaciju njihovih performansi s ciljem efikasnijeg i produktivnijeg rada pogona.

Ručni monitoring tehničara koji koriste prenosne uređaje i češće održavaju opremu sa manje resursa može biti izazov.

Pored toga, teški uslovi često ometaju održavanje i mogu ugroziti bezbednost radnika.

SKF preporučuje da operateri pređu sa ručnog na automatizovani sistem za praćenje mašina i proces prikupljanja podataka koji će omogućiti operaterima da povećaju dostupnost rotirajuće opreme.

Uz SKF Enlight Collect IMx-1 senzore za vibracije i temperaturu, operateri će moći češće da prikupljaju važne podatke o stanju svojih mašina i opreme sa lokacija koje su ranije bile nedostupne, što zahteva manje tehničara i unapređuje bezbednost radnika.

Štaviše, češćim prikupljanjem podataka, odnosno u roku od nekoliko sati ili dana umesto nedelja ili čak meseci, operateri mogu brže da otkriju probleme i unapred predvide kvarove na mašinama, omogućavajući proaktivno preventivno održavanje.

Pored smanjenja skupih neplaniranih zastoja u radu i troškova održavanja izbegavanjem prevremenih kvarova, operateri će imati koristi i od poboljšanog životnog ciklusa mašina i optimizovane pouzdanosti sredstava.

Kompaktni IMx-1 senzor sa baterijskim napajanjem i jednostavnom ugradnjom omogućava operaterima da izgrade automatizovani sistem za praćenje mašina koji pokreću IoT rešenja zasnovana na Cloud-u i analitika vođena veštačkom inteligencijom.

Ugrađen na kućište ležaja, senzor automatski prati stanje rotirajućih delova na teškim industrijskim mašinama i formira skalabilnu mrežu za prikupljanje niza bitnih podataka o stanju rotirajućih sredstava.

SKF Enlight Collect IMx-1 može otkriti i obraditi niz uobičajenih problema, uključujući debalans, nesaosnost, visoke temperature, labavost, vibracije izazvane elektro napajanjem, oštećenjima ležajeva i zupčanika u ranoj fazi.

Veliki obim bežično prikupljenih podataka šalje se na računarsku mrežu domaćina koja se zatim postavlja na SKF Cloud i povezuje sa SKF centrima za performanse rotirajuće opreme (engl. Rotating Equipment Performance - REP) u kojima stručnjaci za SKF aplikacije sprovode analize.

Automatizovano tumačenje podataka i stručni sistemi za utvrđivanje grešaka omogućavaju operaterima da tumače velike količine podataka o mašinama, dajući im neprocenjiv uvid u performanse rotirajuće opreme (REP).

Sa povećanom vidljivošću u čitavoj mreži operateri će postići cilj velike dostupnosti mašina, povećane produktivnosti, poboljšane bezbednosti i smanjenog uticaja na životnu sredinu kako bi pogon bio održiv, efikasan i isplativ.

IMx-1 sistem se oslanja na “mesh” mrežu koja omogućava senzorima da međusobno prenose podatke, omogućavajući usmeravanje podataka oko radio prepreka, poput cevi.

Pošto se “mesh” mreža samooblikuje, sistem je brži i lakši za primenu u poređenju sa drugim bežičnim sistemima kao što su Wi-Fi ili Bluetooth.

Osim toga, inovativni način na koji sistem upravlja propusnim opsegom i potrošnjom energije senzora omogućava dug rok trajanja baterije.

Robusni SKF Enlight Collect IMx-1 posebno je dizajniran za postizanje dobre zaštite od prodora IP69K čime se osigurava pouzdan rad u teškim uslovima sa velikom izloženošću prašini, prljavštini, ulju, mazivima, zagađivačima, kontaminaciji u vazduhu, promenama temperature, vetru, kiši, ispiranju toplom vodom pod visokim pritiskom i ostalom.

Operateri mogu lako da počnu sa SKF Enlight Collect IMx-1 ugovorom na bazi naknada koji će im, saglasno njihovom postojećem operativnom budžetu, omogućiti pristup automatskom preventivnom održavanju.

SKF Commerce d.o.o.
E-mail: vladimir.marinkovic@skf.com
Vladimira Popovića 6, A208
11070 Novi Beograd 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti