MVK Fusion - pozivnica za standardizaciju modularnih jedinica i otvara vrata za strategiju sa jednim modulom

Komentari: 0

Modul PROFINET/PROFIsafe sjedinjuje tri elementarne funkcije instalacione tehnike:

• digitalni standardi senzori i aktivatori

• digitalni bezbednosno orijentisani senzori i aktivatori

• IO-Link

Ova kombinacija je impresivno inovativna. Ona omogućava nove i pionirske koncepte za automatizaciju. Instalacija postaje jednostavnija i brža.

Složenost parametriranja se presudno smanjuje putem MVK Fusion-a jer se u potpunosti vrši u alatu za inženjering sigurnosnog regulatora.

Programer i projektant elektrike više ne moraju da se uhodavaju sa alatima i priručnicima pojedinih proizvođača.

Sa MVK Fusion-om je potrebno manje modula sabirnice po modularnoj jedinici, u najboljem slučaju samo jedna. To nudi atraktivne prilike za raznovrsne primene automatizacije.

Jedan modul za maksimalnu raznovrsnost

Posebnost modula sabirnice MVK Fusion je njegova raznovrsnost. On sjedinjuje u sebi tri osnovne funkcije instalacione tehnike – digitalne standardne senzore i aktivatore, digitalne bezbednosno orijentisane senzore i aktivatore, kao i IO-Link.

• Dva digitalna standardna utična mesta se mogu slobodno parametrirati kao ulaz ili izlaz – tačno onako kako to zahteva određena primena.

• Četiri bezbednosno orijentisana utična mesta obezbeđuju da se skoro svi zahtevi u pogledu digitalne bezbednosti bez povećanog napora integrišu u koncept instalacije.

• Dva IO-Link utična mesta pružaju posebno veliki obim funkcija, jer u sistem sabirnica takođe integrišu složene senzore i aktivatore.

Osim toga su pogodna za troškovno efikasno proširenje digitalnih standardnih signala putem IO-Link čvorišta.

To instalacije čini jednostavnijim, omogućava uštedu na prostoru i smanjuje broj potrebnih modula.

Maksimalna fleksibilnost za sigurnosne primene

MVK Fusion u jednom modulu spaja bezbednosno-tehničke zadatke jednog instalacionog rešenja:

• Sa tri bezbedna ulazna porta sa po dva kanala se prikupljaju signali tipičnih sigurnosnih senzora poput tastera za ISKLJUČENJE U NUŽDI, svetlosnih barijera, dvoručnih upravljačkih elemenata, zaštitnih vrata, itd. – sve do maksimalnog nivoa učinka e.

• Bezbedan izlazni port sa dva bezbedna izlaza može da se parametrira prema načinu upotrebe (da uključuje kao PP, PM ili PPM) i time omogućava integraciju najrazličitijih vrsta aktivatora sve do dvostrukih ventila i ventilskih ostrva – u ovom slučaju takođe do nivoa učinka e.

• Specijalni port za IO-Link klase B obezbeđuje da se IO-Link uređaji poput ventilskih ostrva ili čvorišta mogu bezbedno isključivati ne jednostavan način sve do nivoa učinka d.

MVK Fusion tako omogućava postizanje visokih bezbednosno-tehničkih nivoa – to pruža optimalnu zaštitu za ljude i mašinu!

Sigurnosno parametriranje sa nekoliko klikova mišem

Sa MVK Fusion-om parametriranje bezbednosno orijentisanih senzora i aktivatora postaje impresivno jednostavna:

Sa nekoliko klikova mišem se izabere sigurnosna funkcija (npr. svetlosna rešetka ili taster za ISKLJUČENJE U NUŽDI) u alatu za inženjering sigurnosnog regulatora – i parametriranje je potpuno završeno. 

Korisniku – a najčešće je to programer ili projektant elektrike – nije potrebno specifično znanje o parametrima modula.

Otpada poseban radni korak verifikacije (CRC proračun) preko dodatnog specijalnog softvera specifičnog za proizvođača. To ide brže i čuva nerve, jer su neispravni unosi nemogući.

Visok učinak

Moduli su pogodni za primene sa klasom usklađenosti Conformance Class C (IRT), te klasom deljenog uređaja za Shared Device i klasom Netload Class III.

Usled toga je slobodna primena u aplikacijama, u kojima se zahteva maksimalna snaga i apsolutna pouzdanost. Oni su komponenta za vrhunska PROFINET rešenja.

Širok spektar primene i veliki broj mogućnosti dijagnostikovanja

• potpuno zaliveno robusno metalno kućište omogućava širok spektar primene – sve do ekstremnih aplikacija zavarivanja

• modul memoriše grešku sa vremenskim pečatom na integrisanom veb serveru, takođe pri nestanku napona – fokus je na nalaženju kvarova umesto na traženju, vremena van pogona se skraćuje

• preko obrtnog prekidača se sigurnosna adresa podešava direktno na modulu – i preko adrese „000“ MVK Fusion može da se resetuje i na fabričke postavke

• primena je moguća i pri visokim spoljnim temperaturama (do 60° C) u kombinaciji sa velikim strujama (do 16 A) – opciono rashladno telo za takve ekstremne uslove proširuje mogućnosti primene.

• što je neobično, modul se može koristiti i na proizvodnim lokacijama koje se nalaze na posebno visokoj nadmorskoj visini (do 3000 metara)

• svaki pojedinačni kanal se kontroliše na greške kao što su preopterećenje, kratak spoj senzora ili prekid kabla – veliki broj mogućnosti dijagnostikovanja obezbeđuje brzo detektovanja, analizu i otklanjanje grešaka

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti