MIKRO KONTROL PRIMENJUJE DC REGULATORE U APLIKACIJI ZA KONTROLU MAGNETA I BACKUP BATERIJA

Komentari: 0

Elektromagneti se koriste u aplikacijama koje treba da omoguće prenos čeličnih slabova, čija težina doseže i do nekoliko desetina tona.

U ovim aplikacijama postoji problem gubitka napajanja električne energije, što bi dovelo do nekontrolisane demagnetizacije magneta i pada slaba.

Ovakva situacija se rešava uvođenjem baterija u kolo, koje treba da omoguće kontrolisano spuštanje slaba. Možemo reći da je osnovna funkcija baterija “safety funkcija”.

Da bi baterije obezbedile ovu funkcionalnost, moraju održavati određeni nivo napona i davati tačnu informaciju o svojoj iskoristljivosti.

Rešenje ove aplikacije je bazirano na DC regulatoru koji ima mogućnost rada sa nemotornim aplikacijama. 

Osnovna funkcija regulatora je da realizuje magnetizaciju i demagnetizaciju magneta na zahtev operatera. Kada ne obavlja ovu osnovnu funkciju, onda vrši proveru stanja baterija i eventulano njihovu dopunu.

Otežavajuća okolnost ove aplikacije je temperatura okoline čija vrednost može da dostigne 60°C a magneti treba i u tim okolnostima da vrše svoju funkciju. Životni vek baterija se smanjuje sa porastom temperature okoline.

Iz tog razloga se na odgovarajući način vrši klimatizacija razvodnih ormana u kojima su baterije i oprema. 

Na slici gore je prikazana šema veze regulatora, magneta i baterija. 

Kontrola napona i struje regulatora, realizovana je preko jednog PLCa koji komunicira sa DC regulatorom koristeći PROFINET komunikaciju.

Kontrola kontaktora i signalizacija relevantnih stanja upravljačkog sistema, takođe je realizovana putem PLCa. 

Ova aplikacija je primenljiva u svim metalurškim industrijama kao što su čeličane, livnice, valjaonice, i razna postrojenja za obradu metala.

MIKRO KONTROL d.o.o.
Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija
telefon: 011/3699 080, 3699 939
www.mikrokontrol.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti