Kvalitetna rešenja problema tretmana otpadnih voda i vazduha, kao i specifična tehnička rešenja prema projektima za date industrije od termoplastičnih materijala

Komentari: 0

Kompanija BP Group, već dvadeset godina uspešno posluje na više različitih tržišta, nudeći kvalitetna rešenja problema tretmana otpadnih voda i vazduha, kao i specifična tehnička rešenja prema projektima za date industrije od termoplastičnih materijala.

U našem asortimanu se mogu naći od rezervoara, preko cevovoda, skrubera do kompletnih uređaja za tretman otpadne vode i vazduha. Svakom slučaju prilazimo individualno, nudeći optimalna rešenja za dati poblem, sa kompletnom dokumentacijom i učešćem stručnog kadra, kao i atestiranom proizvodnjom po više priznatih evropskih normi.

Ovo su neka od mnogobrojnih rešenja koje smo uspešno izradili:

Mlekare

Uređaji za prečišćavanje tehnološke otpadne vode iz pogona mlekare (otpadna voda bez i sa surutkom), otpadne vode od pranja spremnika za dovoz svežeg mleka i pranja kamiona za prevoz mlečnih proizvoda.

Ukupna količina tehnološke otpadne vode iznosi od 30-150 m3/dnevno svih 365 dana u godini, sa radom u dve smene. Kvalitet efluenta odgovara zahtevima za ispuštanje u kanalizaciju. Proces prečišćavanja sastoji se od mehaničkog i fizičko-hemijskog tretmana.

Uređaj za prečišćavanje tehnološke otpadne vode sastoji se od sledećih funkcionalnih celina:

 prepumpno okno sa rešetkom za odvajanje krupnog otpada
 fino rotacijsko sito svetlog otvora 1 mm
 egalizacijski bazen
 DAF (eng. ''Dissolved Air Flotation'')
 uređaj za pripremu polimera
 spremnik za mulj
 pužni dehidrator

Mesare

Izgradnja uređaja za prečišćavanje tehnološke otpadne vode iz pogona za proizvodnju i preradu mesa. Ukupna količina tehnološke otpadne vode iznosi 100 m3/dnevno. Kvalitet efluenta odgovara zahtevima za ispuštanje u kanalizaciju.

Proces prečišćavanja sastoji se od mehaničkog i fizičko-hemijskog tretmana.

Uređaj za prečišćavanje tehnološke otpadne vode sastoji se od sledećih funkcionalnih celina:

 grubo pužno sito
 prepumpno okno
 rotacijsko fino sito
 egalizacijski spremnik
 DAF (eng. ''Dissolved Air Flotation'')
 uređaj za pripremu polimera
 spremnik za mulj
 spremnik za pripremu mulja
 pužni dehidrator
 MBBR biološki pročistač

Prerada ribe

Izgradnja uređaja za prečišćavanje tehnološke otpadne vode iz pogona za preradu ribe. Ukupna količina tehnološke otpadne vode iznosi 10 m3/dnevno. Kvalitet efluenta odgovara zahtevima za ispust u kanalizaciju.

Proces prečišćavanja sastoji se od mehaničkog i fizičko-hemijskog tretmana.

Uređaj za prečišćavanje tehnološke otpadne vode sastoji se od sledećih funkcionalnih celina:

 prepumpno okno
 egalizacijski spremnik
 fino rotacijsko sito svetlog otvora 1 mm
 DAF (eng. ''Dissolved Air Flotation'')
 uređaj za pripremu polimera
 spremnik za mulj

Bor-plastika d.o.o.
Glavna 2
31309 Kneževi Vinogradi
Centrala +38531730881
Bor-plastika@bor-plastika.hr
www.bor-plastika.hr

Borplastika Eko d.o.o.
Janka Cmelika 26/101
21000 Novi Sad
+381216312299
office@borplastikaeko.rs
www.borplastikaeko.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti