Kovačica dobija još jedan vetropark

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Opština Kovačica stavila je na javni uvid plan detaljne regulacije za vetropark Crepaja, čiji je investitor i naručilac New energy solutions Novi Beograd, a obrađivač novosadski Untermolo.

Vetropark sa 30 vetrogeneratora ukupne instalisane snage oko 220 MW, planiran je u južnom delu opštine Kovačica, u katastarskoj opštini Crepaja.

Kako je navedeno u planu, tehničko-tehnološka celina kompleksa vetroparka sastojaće se od pojedinačnih stubova vetrogeneratora u kojima se energija vetra u turbinama konvertuje u električnu energiju, a odatle podzemnom sabirnom elektroenergetskom mrežom naponskog nivoa 33(35) kV distribuira do planirane transformatorske stanice TSX/33(35) kV ''Crepaja'' (postoje dve varijante za lokaciju gradnje trafostanice), a zatim se preko priključka, koji obuhvata priključno razvodno postrojenje i priključni dalekovod (takođe dve moguće lokacije), priključuje na elektroenergetski prenosni sistem.

Javni uvid traje do 5.decembra.

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti