FRAPORT PROJEKTUJE AUTOMATIZACIJU OBJEKATA I PROSTORIJA UZ WSCAD

Komentari: 0

U prvoj fazi proširenja, novi Terminal 3 na aerodromu u Frankfurtu obuhvata glavnu zgradu terminala sa zonama za prijavu na let, centralnu bezbednosnu kontrolu, tržne centre (šoping zona/komercijalna zona) za putnike, zone za dolaske i odlaske, kao i zone transfera i centre za kontrolu prtljaga.

Pored toga, tu su i dva aneksa pristaništa (H i J) sa pripadajućim ulazima i mostovima za ukrcavanje i iskrcavanje putnika (avio-mostovima) i integrisanim autobuskim stajalištima za šatl autobuse. U zavisnosti od zahteva, očekuje se da će ovaj novi terminal početi sa radom 2026. godine.

Kada se u potpunosti proširi, ukupna površina od 403.000 kvadratnih metara biće raspoređena na pet gornjih nivoa i dva donja nivoa sa ukupno četiri ulaza (gejta). Projektovan je da primi dodatnih 25 miliona putnika godišnje.

Tehničko planiranje za novu zgradu terminala je odgovornost Fraport Ausbau Süd GmbH. Obuhvata tehničku opremu, tender i nadzor automatizacije objekta. ”Aerodromi su složene i izuzetno sofisticirane zgrade za koje je potrebna posebna metodologija projektovanja“, rekao je Uwe Eckardt iz Koordinacije projekta za automatizaciju objekata društva Fraport Ausbau Süd GmbH.

Inženjerska kompanija CANZLER GmbH je jedna od najvažnijih pružalaca usluga i već je uključena u fazu planiranja. 150 zaposlenih na osam lokacija u Nemačkoj savetuju klijente u strateškom razvoju i implementaciji koncepata radnog okruženja.

Inženjeri, arhitekte, lica zadužena za održavanje objekata (facility management) i konsultanti za nekretnine rade zajedno na složenim zadacima u domenu konsaltinga, projektovanja i upravljanja.

Misija kompanije CANZLER u okviru mega-projekta Terminal 3 obuhvata projektovanje automatizacije objekta, klimatizacije, grejanja, ventilacije i sanitarnog inženjeringa, kao i podršku operatera Fraport tokom tenderskog postupka.

”Naše planiranje kasnije dozvoljava fleksibilnu implementaciju“, kaže Heike Frommhold, menadžer projekta za automatizaciju objekata društva CANZLER, i dodaje:”Fleksibilna primena podrazumeva efikasno usklađivanje širokog spektra tehničkih zahteva“.

Na primer: maloprodajnim objektima je potreban veći kapacitet hlađenja, dok je prostorijama za putnike sa promenljivim brojem ljudi potrebna udobnost u prostorijama, nezavisno od klimatskih uslova.

”Da bismo izbegli diskontinuitet podataka, greške i kašnjenja, težili smo sveobuhvatnom dizajnu automatizacije objekata i prostorija od samog početka“.

Fraport zahteva energetski održiv objekat. Tako će se, na primer, otpadna toplota iz sistema transportera prtljaga koristiti za zagrevanje terminala.

Nakon opsežnog istraživanja tržišta pre početka projekta, specijalisti iz kompanije Fraport odlučili su da koriste ECAD rešenja kompanije WSCAD za tehnički dizajn automatizacije objekta i prostorija. I klijent i pružalac usluga koriste softver za automatizaciju objekata kompanije WSCAD.

Projektuju dijagrame postrojenja i automatike, liste funkcija prema standardu VDI 3814 kao i spisak materijala. ”BACnet liste funkcija prema VDI 3814 se mogu savršeno implementirati sa WSCAD-om“, ističe Uwe Eckardt. ”Sarađujemo sa WSCAD-om oko 10 godina već. U to vreme ovo je bio jedini softver koji je imao performanse koje je Fraport zahtevao“.

Obim posla obuhvata: automatsku kontrolu sistema grejanja, klimatizacije i hlađenja, nadzor vodovoda i sistema prskalica, kontrolu automatizacije za oko 1.500 prostorija i kontrolu dima (prečišćavanje) celog terminala.

Ukupno 240 kontrolera, zajedno sa komponentama, montirano je u upravljačke ormane koji su međusobno povezani unutar objekta, od kojih je 80 ormana projektovano za sistem odvoda dima.

”Sistem ima oko 90.000 promenljivih i 150.000 funkcija automatizacije, uključujući 23.000 bezbednosnih funkcija, a koje se implementiraju preko redundantnih kontrolera“, kaže Heike Frommhold ispred kompanije CANZLER.

”Na zahtev našeg klijenta, koristimo WSCAD za projektovanje od 2012. godine“, ističe Heike Frommhold.

”Nismo poznavali ovaj softver za automatizaciju objekata, ali nam se dopao zbog kratkog perioda obuke koji je potreban za brz i efikasan rad sa njim“.

”Veoma nam je važno automatsko generisanje parametara podataka i mogućnost da ih nakon toga brzo i lako menjamo.“

Za g. Uwe Eckardt iz Fraport Ausbau Süd GmbH, identifikatori strukture su među najvažnijim i izvanrednim karakteristikama projekta: ”Nama je naročito praktično to što WSCAD rešenje ima opciju korišćenja principa strukturiranja prema IEC 81346 standardu.

Mogućnost korišćenja različitih principa strukturiranja olakšava definisanje podsistema, na primer, sistema za hlađenje i odvojeno rukovanje njime u okviru sistema za klimatizaciju višeg nivoa.

Doslednost u dobro osmišljenom strukturiranju sistema od samog početka u velikoj meri ubrzava i pojednostavljuje proces projektovanja i razvoja. Sa gledišta aspekata lokacije i funkcije, strukturiranje se može postaviti na bilo kom nivou i dubini. Na primer: pretpostavimo da se određeni pogon sistema za ventilaciju vazduha, koji se sastoji od motora, zaštite i kontrole osigurača, koristi u drugom delu objekta.

Jedina stvar koju treba da uradimo je da prevučemo i ispustimo (drag and drop) makro pogona na novu šemu. Svi identifikatori se automatski preuzimaju i ubacuju u novu strukturu. Ispravno strukturiranje nam omogućava generisanje liste kablova i parametara za određene delove prema dizajnu i njihovim podacima.

Preskače se ručno preimenovanje koje oduzima mnogo vremena i podložno je greškama – a to je prednost koja se ne može odbaciti, kada se uzme u obzir oko 200 ugrađenih sistema za ventilaciju vazduha.

Fraport i CANZLER ističu dodatne prednosti WSCAD softverskog rešenja: isporučeni dodaci za parametre promenljivih i obimna biblioteka simbola koja je potrebna za projekte automatizacije objekata. Pored toga, osnovna baza podataka je popularna među projektantima: otvorenog je tipa, što omogućava i pojednostavljuje izvoz svih podataka o projektu. Mogu se jednostavno kreirati specifične i prilagođene baze podataka delova.

Biće kreirana Fraportova biblioteka parametara u kojoj su navedene i jasno opisane neophodne funkcionalnosti iz Fraport specifikacija automatizacije objekata.

Ova baza podataka se prosleđuje eksternim projektantima automatizacije objekata, tako da svi imaju istu polaznu osnovu za rad.

Cilj je da se brzo obezbedi usaglašenost sa potrebnim standardima i bolji kvalitet. ”Čeka nas još mnogo posla“, kaže Eckardt, ”ali, zahvaljujući WSCAD-u, poštujemo rokove i na dobrom smo putu“.

”Definicija identifikatora strukture (HLS) prema standardu IEC 81346 je veoma praktična – omogućava nam da nezavisno projektujemo sistem hlađenja kao deo (bolje rangiranog) sistema klimatizacije“.

Vaš kontakt:
Stefan Milojković
EXOR ETI d.o.o
.
Bul. Zorana Đinđića 71/15
11070 Beograd
tel. +381 11 4063 414
+381 11 4077 165
mob.+381 60 4553 788
e-mail:stefan.milojkovic@exor-eti.rs
wscad@exor-eti.rs
www.exor-eti.rs
www.wscad.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti